Obhajoby na nečisto

Studenti, kteří se hlásí k obhajobám BP a DP programu Bohemistika pro cizince, se mohou zúčastnit společné přípravy na obhajoby. Ve středu 5. 6. 2024 od 17:00 Na Příkopě, č. 215. Během semináře budete prezentovat své postery a diskutovat o nich se svými kolegy. Můžete se tak efektivně připravit na vlastní obhajobu. Během semináře se můžete  zeptat na vše, co vás v souvislosti s obhajobami zajímá. Seminář vede dr. Škodová.

Úvod > Nástěnka > Obhajoby na nečisto