2024 Filmový projekt ABECEDA podle Vítězslava Nezvala a proměny podoby znaku

V akademickém roce 2023/24 jsme se v divadelním semináři věnovali ABECEDĚ podle Vítězslava Nezvala a proměnám podoby znaku. Sto let po prvním vydání Abecedy vznikl první společný divadelní projekt studentů obou oborů pod vedením dr. Ilony Starý Kořánové a doc. Ireny Vaňkové.

Tento umělecký projekt je věnován především těm studentům a pedagogům Ústavu bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících, které jakýmkoli způsobem zasáhla nedávná tragická událost na FF UK, ale také dalším kolegům, kteří utrpěli újmu, ať už na těle či na duši. Účastníci projektu doufají, že v jejich příspěvku lze nalézt alespoň trochu útěchy, radosti a pocit vzájemné pospolitosti.

Představení najdete ke zhlédnutí zde.

Premiérová projekce proběhla v projekčním sále na náměstí Jana Palacha dne 9.5.2024.

Úvod > Aktivity > Divadelní představení > 2024 Filmový projekt ABECEDA podle Vítězslava Nezvala a proměny podoby znaku