Sborníky studentů ÚBN

Malý průvodce, jak přežít ÚBS a vytěžit z něj (a Prahy) co nejvíce

Pro všechny studenty bohemistiky, kteří přijíždějí na stipendijní pobyt na FF UK, připravila kol. Vlatka Daněk v rámci semináře Ústní a písemné vyjadřování malého průvodce studiem, fakultou, Prahou a všemi českými překvapeními, která zde na cizince čekají.

sborník ke stažení zde

2020

Karanténa

Sborník textů, které vytvořili v letním semestru 2020 studenti semináře Ústní a písemné vyjadřování, popisuje události po březnovém vyhlášení nouzového stavu a reflektuje jejich prožívání událostí v průběhu karantény.

sborník ke stažení zde

Sborník k divadelnímu představení Tři podoby B. Němcové

Nouzový stav vyhlášený kvůli pandemii covidu19  zamíchal životy nás všech. Omezení kontaktů na minimum a v jeho důsledku i distanční výuka si vyžádaly zcela nové přístupy k výuce. Vyučující divadelního semináře PaedDr. Ilony Starý Kořánové , Ph. D. a MgA. Martina Krátká, Ph. D. se spolu se studenty rozhodli přenést své aktivity z učebny do virtuálního prostoru a nastudovali, připravili a natočili divadelní představení o Boženě Němcové on-line. Ve sborníku se vyslovují k tomu, jaká byla jejich cesta od scénáře k jeho realizaci v podobě on-line představení, co prožívali a co si z něj odnesli.

sborník ke stažení zde

2018

Sborník k divadelnímu představení Europeana

V roce 2018 účastníci divadelního semináře pod vedením PaedDr. Ilony Starý Kořánové , Ph. D. a MgA. Martiny Krátké, Ph. D. připravili představení, jehož scénář vznikl adaptací stejnojmenné knihy Patrika Ouředníka, podivuhodné koláže dějinných událostí v Evropě XX. století. Představení se hrálo ve dvou různých obsazeních v prostorách Hybernské 4.

Sborník, který při této příležitosti vznikl, zahrnuje recenze diváků z řad studentů i vyučujících i reflexe pocitů samotných účinkujících.

sborník ke stažení zde

IX. Mezinárodní sympozium o češtině jako cizím jazyce 

Sborník je dostupný na Ústavu bohemistických studií

Čeština jako cizí jazyk v průsečíku pohledů
Sborník uspořádali Svatava Škodová a Milan Hrdlička
Jazykově upravily Hana Futerová a Tamah Sherman
Vydala Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
Vyrobilo nakladatelství Euroslavica
Tisk Reprocentrum s. r. o., Blansko
Vydání první, stran 324
Praha 2018
ISBN 978-80-7308-884-2

2017

Literární kavárna

Týden diverzity, uspořádaný Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy ve dnech 10. – 13. dubna 2017, se konal v nově otevíraných prostorách nazvaných Campus Hybernská. Ústav bohemistických studií se rozhodl k Týdnu diverzity připojit dvěma akcemi.
Tou první bylo studentské divadelní představení nastudované pod vedením PaedDr. Ilony Starý Kořánové , Ph. D. a MgA. Martiny Krátké, Ph. D. nazvané Konference.
Druhou akcí byla fakultní varianta literární kavárny, v jejímž rámci studenti představili své texty reflektující Prahu a své vlastní zkušenosti se životem v tomto městě.
Sborník Literární kavárna pojednává jak o divadelním představení Konference, tak seznamuje s obsahem literární kavárny.

sborník ke stažení zde

 

Úvod > Aktivity > Sborníky studentů ÚBN