Státní závěrečné zkoušky

Bakalářská závěrečná zkouška

Bakalářská závěrečná zkouška se skládá z 3 částí: Klauzurní práce, bakalářská závěrečná zkouška, obhajoba bakalářské práce. Ke všem částem BZK se musíte v SIS přihlásit. Informace k přihlašování naleznete zde.

Aktuální harmonogram
Klauzurní práce
Bakalářská zkouška
Texty na bakalářskou zkoušku
Seznam prostudované literatury pro bakalářskou zkoušku
Seznam témat české literatury a kultury 19. a 20. století
Obhajoba bakalářské práce
Kritéria pro posuzování bakalářských prací

 

Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška se skládá z 3 částí: Klauzurní práce, státní závěrečná zkouška, obhajoba diplomové práce. Ke všem částem SZZK se musíte v SIS přihlásit. Informace k přihlašování naleznete zde.

Aktuální harmonogram
Klauzurní práce
Státní závěrečná zkouška
Texty pro státní závěrečnou zkoušku
Seznam prostudované literatury pro státní závěrečnou zkoušku
Seznam témat z oblasti  české literatury, kultury a reálií 20. a 21. století
Seznam témat z oblasti jazykovědy
Obhajoba diplomové práce
Kritéria pro posuzování diplomových prací

Úvod > Studium > Státní závěrečné zkoušky