Aktuální harmonogram Bc

Obecný harmonogram bakalářských závěrečných zkoušek v akademickém roce 2023/2024 . Podrobný harmonogram pro jednotlivé termíny bude upřesněn vždy nejpozději měsíc před BZK.

Obecný harmonogram pro akademický rok 2023/2024

Zimní termín 1. Letní termín 2. Letní termín
Termín odevzdání závazné přihlášky k BZK/SZZK 06. 12 2023 9. 5. 2024 9. 7. 2024
Odevzdání práce v SIS 31. 12. 2023 15. 5. 2024 31. 7. 2024
Termín kontroly splnění studijních povinností před BZK/SZZK 10. 1. 2024 29. 5 2024 13. 8. 2024
Klauzurní práce úterý 30. 1. 2024, 9:00 pondělí 10. 6. 2024 pondělí 9. 9. 2024
Obhajoby středa 31. 1. 2024 úterý 11. 6. 2024 úterý 10. 9. 2024
BZK

SZZK

středa 31. 1. 2024 středa 12. 6. 2024 středa 11. 9. 2024
středa 31. 1. 2024 čtvrtek 13. 6. 2024 čtvrtek 12. 9. 2024

 

BZK leden 2024

Datum, čas Jednotlivé kroky BZK Místo
06. 12 2023 Termín odevzdání závazné přihlášky k BZK/SZZK SIS
31.12.2023 Odevzdání BP v SIS (studenti)  SIS
25. 1. 2024 Nahrání posudků do SIS nejpozději (vedoucí, oponent)  SIS
17. 1. 2024 Odeslat seznamy literatury vybraného modulu doc. Hrdličkovi (milan.hrdlicka@ff.cuni.cz )
24. 1. 2024 Zadání individuálních otázek na základě zaslaného seznamu

Otázky rozesílá doc. Hrdlička. Otázku obdržíte vie e-mail.

29. 8. 2023 Zveřejnění textů okruhu 2 (literatura/historie) na webu ÚBS
30. 1. 2024  úterý, 9:00 Klauzura (výsledky klauzury vám budou sděleny 31.1.2024) Na Příkopě, místnost č. NP 210/211
31. 1. 2024 středa, 8:30 Obhajoba: prezentace posterů Na Příkopě, foyer ÚBN. Prosíme, přijďte cca 8:20, abyste si mohli vylepit své postery.
31. 1. 2024 středa Individuální část obhajoby (pro každého studenta je vyhrazeno 15min) Na Příkopě, místnost č. 210/211
31. 1. 2024 středa Ústní část BZK (délka trvání zkoušky jednoho studenta je cca 40min) Na Příkopě, místnost č. 210/211

 

Podrobný harnomogram bakalářských závěrečných zkoušek najdete zde

Úvod > Studium > Státní závěrečné zkoušky > Aktuální harmonogram Bc