Aktuální harmonogram Mgr

Harmonogram magisterských státních zkoušek v akademickém roce 2023/2024

Individuální rozpis bude zveřejněn v týdnu od 22. 1. 2024.

Obecný harmonogram pro akademický rok 2023/2024

Zimní termín 1. Letní termín 2. Letní termín
Termín odevzdání závazné přihlášky k BZK/SZZK 06. 12 2023 9. 5. 2024 9. 7. 2024
Odevzdání práce v SIS 31. 12. 2023 15. 5. 2024 31. 7. 2024
Termín kontroly splnění studijních povinností před BZK/SZZK 10. 1. 2024 29. 5 2024 13. 8. 2024
Klauzurní práce pondělí 29. 1. 2024 pondělí 10. 6. 2024 pondělí 9. 9. 2024
Obhajoby úterý 30. 1. 2024 úterý 11. 6. 2024 úterý 10. 9. 2024
BZK

SZZK

středa 31. 1. 2024 středa 12. 6. 2024 středa 11. 9. 2024
středa 31. 1. 2024 středa 12. 6. 2024 čtvrtek 12. 9. 2024

 

BZK leden 2024

Datum, čas Jednotlivé kroky BZK Místo
06. 12 2023 Termín odevzdání závazné přihlášky k BZK/SZZK SIS
31.12.2023 Odevzdání DP v SIS (studenti)  SIS
25. 1. 2024 Nahrání posudků do SIS nejpozději (vedoucí, oponent)  SIS
29. 8. 2023 Zveřejnění textů okruhu 2 (literatura/historie) na webu ÚBS
29. 1. 2024  pondělí Klauzura (výsledky klauzury vám budou sděleny ______) Na Příkopě, místnost č. ___
30. 1. 2024 úterý Obhajoba: prezentace posterů Na Příkopě, foyer ÚBS. Prosíme, přijďte cca 8:45, abyste si mohli vylepit své postery.
30. 1. 2024 úterý Individuální část obhajoby (pro každého studenta je vyhrazeno 15min) Na Příkopě, místnost č. 210/211
31. 1. 2024 středa Ústní část SZZK (délka trvání zkoušky jednoho studenta je cca 40min) Na Příkopě, místnost č. ___
Úvod > Studium > Státní závěrečné zkoušky > Aktuální harmonogram Mgr