Klauzurní práce Bc

Klauzurní práce se skládá z testu ověřujícího lingvistickou terminologii a schopnost exemplifikovat jednotlivé termíny příklady a z eseje na zadané téma z vybrané oblasti i. české literatury, ii. historie, iii. reálií. Práce je hodnocena komisionálně, student z ní získává samostatnou známku.

Ukázku zadání klauzurní práce najdete zde.

Bodování klauzurní práce:

• Test 50 bodů
• Esej 50 bodů

Z každé části musíte získat minimálně 25 bodů.
Výsledná známka
• Výborně 100 – 90 bodů
• Velmi dobře 90 – 75 bodů
• Dobře 75 – 50 bodů

Úvod > Studium > Státní závěrečné zkoušky > Klauzurní práce Bc