Klauzurní práce Mgr

Klauzurní práce z českého jazyka má podobu eseje na téma stimulované vstupním textem, na nějž student reaguje v písemné podobě.

Tematicky je esej zacílena do oblasti

  1. české literatury,
  2. české historie,
  3. reálií a etnologie.

V klauzurní práci student prokazuje schopnost vyjadřovat myšlenky netriviálního charakteru, stylistické schopnosti vytvářet koherentní text v lexikální a gramatické šíři odpovídající úrovni C1.  Z klauzurní práce se uděluje samostatná známka. U ústní zkoušky se s klauzurní prací už dále nepracuje.

Ukázku zadání klauzurní práce najdete zde.

Bodování klauzurní práce:

• Test 50 bodů
• Esej 50 bodů

Z každé části musíte získat minimálně 25 bodů.
Výsledná známka
• Výborně 100 – 90 bodů
• Velmi dobře 90 – 75 bodů
• Dobře 75 – 50 bodů

Úvod > Studium > Státní závěrečné zkoušky > Klauzurní práce Mgr