Seznam prostudované literatury pro bakalářskou zkoušku

Pro ústní část bakalářské zkoušky si připravíte tři seznamy literatury:

  1. Seznam odborné literatury: Tento seznam rozdělíte na část odborných textů jazykovědných, na část textů literárněvědných, na část textů kulturně a historickovědných. V rámci těchto částí řaďte autory abecedně. Seznam odevzdáte bezprostředně před zkouškou.
  2. Seznam tzv. krásné literatury: Seznam literatury řaďte abecedně. Seznam odevzdáte bezprostředně před zkouškou.
  3. Seznam literatury pro tematickou oblast vybraného modulu: Seznam řaďte abecedně. Seznam odevzdáváte 2 týdny před zkouškou prostřednictvím Moodle https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=13314 (Seznam literatury pro BZK).
  4. Seznam krásné literatury musí obsahovat minimálně 30 titulů.  Seznam odborné literatury musí obsahovat minimálně 15 titulů, z toho cca polovinu jazykovědných a polovinu literárních/historických/kulturních, při výběru zohledněte modul, ze kterého budete skládat BZK.  Je možné využít monografie, odborné články, studie, sborníky.

V záhlaví každého seznamu uveďte následující identifikační údaje:

  • Jméno, příjmení, typ seznamu, studijní program, datum
  • např.: Jana Nováková, Seznam literatury pro tematický modul Český film, studijní program Bohemistika pro cizince, 17. 2. 2022

Údaje o publikacích uvádějte podle citační normy, tj. např.:

  • Wodak, R., Krzyżanowski, M., & Forchtner, B. (2012). The interplay of language ideologies and contextual cues in multilingual interactions: Language choice and codeswitching in European Union organizations. Language in Society, 41(3), 157–186.
  • Dryer, M. S., & Haspelmath, M. (Eds.). (2011). The world atlas of language structures online. Max Planck Digital Library. Dostupné z http://wals.info.
Úvod > Studium > Státní závěrečné zkoušky > Seznam prostudované literatury pro bakalářskou zkoušku