Seznam prostudované literatury pro státní závěrečnou zkoušku

Pro ústní část státní závěrečné zkoušky si připravíte dva seznamy literatury:

  1. Seznam odborné literatury: Tento seznam rozdělíte na část odborných textů jazykovědných, na část textů literárněvědných, na část textů kulturně a historickovědných. V rámci těchto částí řaďte autory abecedně. Seznam odevzdáte bezprostředně před zkouškou.
  2. Seznam tzv. krásné literatury: Seznam literatury řaďte abecedně. Seznam odevzdáte bezprostředně před zkouškou.
  3. Seznam krásné literatury musí obsahovat minimálně 50 titulů. Seznam odborné literatury musí obsahovat minimálně  25 titulů zahrnujících položky jazykovědné, literární, historické. Je možné využít monografie, odborné články, studie, sborníky.

V záhlaví každého seznamu uveďte následující identifikační údaje:

  • Jméno, příjmení, typ seznamu, studijní program, datum
  • např.: Jana Nováková, Seznam literatury pro tematický modul Český film, studijní program Bohemistika pro cizince, 17. 2. 2022

Údaje o publikacích uvádějte podle citační normy, tj. např.:

  • Wodak, R., Krzyżanowski, M., & Forchtner, B. (2012). The interplay of language ideologies and contextual cues in multilingual interactions: Language choice and codeswitching in European Union organizations. Language in Society, 41(3), 157–186.
  • Dryer, M. S., & Haspelmath, M. (Eds.). (2011). The world atlas of language structures online. Max Planck Digital Library. Dostupné z http://wals.info.
Úvod > Studium > Státní závěrečné zkoušky > Seznam prostudované literatury pro státní závěrečnou zkoušku