Státní závěrečná zkouška

Zkouška se skládá ze tří tematických okruhů: Realizace jednotlivých částí zkoušky
1) Současný český jazyk.  Teoretické a metodické otázky popisu současné češtiny; zvl. se zaměřením na lexikální a stylistickou rovinu. Týden před zkouškou budou na www zveřejněny texty k SZZK.  Rozsah jednotlivých textů je cca jeden a půl normostrany. V průběhu zkoušky student pracuje s textem, na jehož základě popíše výrazné jevy, zaměřuje se zvl. na lexikální a stylistickou rovinu s oporou o nižší plány jazyka. Zkoušející vždy pokládají doplňující otázky.
2) Česká literatura a kultura 20. a 21. století. Uchazeč prokazuje schopnost uplatnit teoretické literární a široce kulturní znalosti. Před začátkem SZZK student předkládá seznam přečtené krásné literatury. Na základě seznamu jsou mu položeny dvě otázky. Jedna otázka směřuje do oblasti moderní literatury, druhá otázka směřuje do oblasti literatury 20. století. 

 

3) České reálie 20. a 21. století.   Uchazeč prokazuje schopnost vést diskusi o tématech zařazených aktuálního spektra českých reálií. Otázka z reálií 20. a 21. století je propojena s otázkami zadanými v okruhu literatury. V této části student prokazuje znalost sociokulturního pozadí, v němž je příslušná literární tvorba ukotvena.
Úvod > Studium > Státní závěrečné zkoušky > Státní závěrečná zkouška