Texty pro bakalářskou zkoušku

Týden před zkouškou bude na www zveřejněno 6 textů z literárně-historické části, se kterými se bude pracovat při této části zkoušky. Seznamte se s nimi v předstihu. Tj. počítá se s tím, že budete schopni text dobově a kontextově zařadit, komentovat okolnosti jeho vzniku, ale i jazykové prostředky, které jsou v textu užity.

Na začátku zkoušky  student dostane jeden z těchto textů a k němu doplňující otázky. Texty a otázky se vztahují k tématům pro danou část zkoušky.

Texty pro ČERVEN 2024

Úvod > Studium > Státní závěrečné zkoušky > Texty pro bakalářskou zkoušku