Texty pro státní závěrečnou zkoušku (část: Současný český jazyk)

Týden před zkouškou budou na www zveřejněny texty k SZZK.  Rozsah jednotlivých textů je cca jeden a půl normostrany. V průběhu zkoušky student pracuje s textem, na jehož základě popíše výrazné jazykové a textové jevy, zaměřuje se zvl. na lexikální a stylistickou rovinu s oporou o nižší plány jazyka. Zkoušející vždy pokládají doplňující otázky.

Texty pro ČERVEN 2024

Úvod > Studium > Státní závěrečné zkoušky > Texty pro státní závěrečnou zkoušku (část: Současný český jazyk)