Univerzita třetího věku

Navrhovaný program Český jazyk a česká kultura ve světovém kontextu navazuje na stejnojmenný kurz realizovaný v akademickém roce 2023/2024 a na kurz Český jazyk světový?, který byl úspěšně realizován v minulých letech. Kurz se bude snažit ukázat místo českého jazyka a české kultury v evropské a světové kultuře. V zimním semestru se přednášející soustředí především na český jazyk a jeho místo mezi jazyky Evropské unie i mezi jazyky světovými, zatímco v semestru letním bude pozornost věnována české kultuře, vědě i historii a jejich místu v kultuře světové. Zájemci se též seznámí s jazykovými ostrovy v zahraničí a s pohledem cizinců na český jazyk a českou kulturu. Kurz bude zakončen seminární prací.
Osnova přednášek:  1 – 9 (1 téma = 2 vyučovací hodiny, celková časová dotace 18 vyučovacích hodin)

Zimní semestr
1. Čeština a česká kultura v evropském a světovém kontextu; čeština jako jazyk rodný, cizí a druhý
2. Cizinci mluví česky; sociokulturní kontext; typické chyby cizinců v češtině, komunikace s cizincem
3. Čeština v zahraničí; jazykové enklávy a ostrovy; bohemistická pracoviště v zahraničí
4. Přejatá slova v češtině, přejímky z češtiny v cizích jazycích
5. Kontrastivní pohled na češtinu a cizí jazyky
6. Gramatika ve výuce češtiny pro cizince; problémy lingvodidaktické
7. Slovní zásoba ve výuce češtiny pro cizince; co jsou české reálie
8. Významní Češi v cizině
9. Program vlády ČR na podporu českého kulturního dědictví v zahraničí                       

Letní semestr
1. Česká věda v evropském a světovém kontextu
2. Česká literatura v evropském kontextu
3. Obraz Prahy v zahraniční literatuře
4. České dějiny očima cizinců
5. Česká architektura v evropském a světovém kontextu
6. České výtvarné umění v evropském a světovém kontextu
7. Je česká hudba světová?
8. České divadlo a film v evropském a světovém kontextu
9. Je česká kultura světová

Další informace k U3V je zde.
Katalog vzdělávacích programů můžete najít zde.

Úvod > Kurzy > Kurzy češtiny > Komerční kurzy > Univerzita třetího věku