Materiály ke studiu

Zde najdete užitečné texty, publikace a materiály, které se vám budou hodit v průběhu vašeho studia.

Prstová abeceda

z knihy: LENCOVÁ, R. Putujeme za písmem. Praha: Svět, 2015.

  

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy

Ústřední knihovna UK je koordinačním a metodickým centrem pro knihovny jednotlivých fakult a dalších součásti UK.

ustredni knihovna

Centrální katalog Univerzity Karlovy

Centrální katalog Univerzity Karlovy (CKIS) je souborným katalogem pro knihovny všech 17 fakult a pro tři mimofakultní pracoviště. Centrální katalog obsahuje informace o všech dokumentech (knihy, časopisy, vysokoškolské závěrečné práce, mapy apod.) uložených ve fondech všech knihoven Univerzity Karlovy. V katalogu najdete jak informace o tištěných dokumentech, tak o elektronických dokumentech s odkazy na plné texty.

Portál elektronických zdrojů

Portál elektronických zdrojů (PEZ) slouží k vyhledávání v konkrétních databázích odborných textů. Obsahuje databáze elektronických zdrojů, portál elektronických časopisů a elektronické knihy. V PEZu můžete najít zdroje předplacené pro celou UK, zdroje předplacené pro jednotlivé fakulty a volně dostupné informační zdroje, trialy a jiné metazdroje podobné PEZu.

Digitální univerzitní repozitář

V rámci Digitálního repozitáře se v současné době zpřístupňují vysokoškolské kvalifikační práce obhájené před rokem 2006, digitalizované mapy a dokumenty ze sbírek UK.

Moodle

Moodle (z anglického „Modular Object-Oriented Dynamic LearningEnvironment“, Modulární objektově orientované dynamické prostředí pro výuku), je volně šiřitelný software určený pro podporu prezenční i distanční výuky prostřednictvím online kurzů dostupných prostřednictvím internetu.


Knihovna elektronických zdrojů ÚJKN

Velké množství studijních materiálů najdete v Knihovně elektronický zdrojů ÚJKN, která je umístěna v moodlu.

Podpora elektronického vzdělávání na UK

Další elektronické zdroje naleznete na centrálním serveru Podpory elektronického vzdělávání UK. Nachází se zde odkazy na wikipedii, streamservery, datová úložiště atd.

Dočasně volně dostupné zdroje 

Vzhledem k nastávající situaci se mnoho vydavatelů, producentů a poskytovatelů informačních zdrojů rozhodlo zpřístupnit obsah svých online kolekcí knih a časopisů. Zde najdete hlavní doporučené zdroje.

Úvod > Studium > Materiály ke studiu