Interní seminář

Srdečně zveme akademické pracovníky a doktorandy na seminář. V semináři je věnován prostor:

  • aktuálním lingvistickým tématům
  • problematice češtiny jako cizího a druhého jazyka
  • lingvodidaktickým otázkám cizích jazyků obecně
  • problematice jazykového transferu
  • výměně zkušeností a společné diskuzi o  výše uvedené problematice

Seminář probíhá na Ústavu bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících (původně Ústav bohemistických studií) FF UK již řadu let, prakticky od jeho založení, a vystupují v něm se svými příspěvky členové ústavu a další hosté z řad akademiků.

Scházíme se zpravidla jednou měsíčně během zimního a letního semestru vždy ve středu od 9.00 do 10.30  Na Příkopě 29, 2. patro, č. dv. 220, pokud není uvedena jiná místnost.

Rádi Vás uvítáme jako hosty i vystupující.

 

Program interních odborných seminářův Ústavu bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících – letní semestr 2024 (s definitivními daty)

  • st 21. 2. – dr. hab. Ewa Badyda, prof. UG, dr. hab. Lucyna Warda-Radys, prof. UG (Uniwersytet Gdański, Polska): Korpus Uczniowski Języka Polskiego “FoKo” – założenia metodologiczne, miejsce prezentacji, problemy
  • st 20. 3. – Radka Nováková, Milan Fritz, Lucie Sedláčková Půlpánová (ÚBN FF UK): Specifika kultury neslyšících
  • st 17. 4. – Anna Christou – Karolína Cinkrautová (ÚJČ AV): Zdraví jako hodnota ve světle etnolingvistiky (k výzkumu v rámci EUROJOS)
  • st 15. 5. – Dominika Kováříková (ÚČNK): Akalex. Nástroj pro výzkum slovní zásoby akademické češtiny

Semináře proběhnou ve stanovené středy v 9.00 v místnosti NP 220 (Na Příkopech) a uvede je prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.

Bude vítáno, pokud na přednášky upozorníte (nebo s sebou přivedete) další zájemce.

Úvod > Věda a výzkum > Interní seminář