Informace o studiu

Vizitka oboru zde:

Studijní program: Jazyky a komunikace neslyšících (dříve Čeština v komunikaci neslyšících)

 samostatné jednooborové tříleté denní bakalářské studium
 sdružené dvouoborové tříleté denní bakalářské studium
 předpokládaný počet přijatých: 40
 počet přihlášených/počet přijatých v minulém roce: 70/41

Záznam ze dne otevřených dveří 14. 1. 2023 zde.

Co budete studovat?


Český znakový jazyk/češtinu; obecnou lingvistiku; lingvistiku znakových jazyků; kulturu a dějiny Neslyšících; způsoby zápisu komunikace ve znakových jazycích; sociolingvistiku; psycholingvistiku; psanou češtinu českých neslyšících; výchovu a vzdělávání neslyšících aj.

Ve druhém ročníku si studenti jednooborového studia mohou zvolit jeden z těchto modulů: Vzdělávání neslyšících, Tlumočení a překlad: čeština – český znakový jazyk. Součástí modulů je také čtyřtýdenní praxe.

Studijní plán samostatného (jednooborového) a sdruženého (dvouoborového) studia je zde.

Co vás ještě čeká?

 • Společné studium neslyšících, nedoslýchavých a slyšících studentů;
 • Kolektiv neslyšících a slyšících pedagogů;
 • Tlumočnické, přepisovatelské, zapisovatelské aj. služby
 • Indukční smyčky ve vybraných místnostech, k zapůjčení FM systém Scola apod.
 • Široká nabídka povinně volitelných a volitelných předmětů;
 • Různé projekty;
 • Pravidelné páteční přednášky zajímavých hostů, našich a zahraničních odborníků;
 • Exkurze do škol a dalších organizací;
 • Možnost studia v zahraničí (přes program Erasmus aj.);
 • Prostředí, kde se všichni studenti a učitelé znají, výuka v malých skupinách.
 • Fotografie z některých akcí zde.
Kde pracují naši absolventi?

Od založení oboru v roce 1998 máme již 140 absolventů. Pracují jako pedagogové nebo asistenti pedagogů ve školách pro sluchově postižené, pedagogové na vysoké škole, tlumočníci, lektoři kurzů českého znakového jazyka, redaktoři v České televizi, pracovníci různých organizací pro neslyšící (Centrum pro dětský sluch Tamtam a Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, Pevnost, ČUN, ČKTZJ, Trojrozměr, JC Ulita…), odborníci ve výzkumu českého znakového jazyka a psané češtiny neslyšících apod.

Odborná stáž 24 hodin s FF UK
Na náš obor se můžete podívat v rámci středoškolské odborné stáže 24 hodin s FF UK.