Minami Toyoshima – Cena Vladimíra Macury 2022

Minami Toyoshima, studentka NMgr. programu Bohemistika pro cizince získala Cenu Vladimíra Macury na konferenci SLKO

4. a 5. května 2022 se v Olomouci uskutečnil dvacátý ročník Studentské literárněvědné konference (SLKO) pořádané Ústavem pro českou literaturu AV ČR ve spolupráci s fakultami různých univerzit (Pedagogická fakulta UK, Filozofická fakulta MU, Filozofická fakulta UP). Záměrem konference je podnítit a podpořit činnost začínajících literárních vědců, domácích i zahraničních, a zapojit do diskuse co nejvíce zástupců dalších humanitních oborů a věd o kultuře. Vybraným příspěvkům účastníků v pregraduální i postgraduální kategorii je na závěr udělována Cena Vladimíra Macury. Konference je organizována jako výběrová a účastní se jí studenti, kteří uspěli ve fakultních předkolech SLKO, anebo je k reprezentaci školy či pracoviště vybrali představitelé instituce. Vybrané konferenční příspěvky jsou otištěny v časopise Bohemica Olomucensia. Program aktuálního ročníku je dostupný zde.

V letošním roce Cenu Vladimíra Macury získala Minami Toyoshima, studentka 2. ročníku NMgr. programu Bohemistika pro cizince s příspěvkem Alternativní jazyk ve hrách Václava Havla – rytmus ve hrách Ztížená možnost soustředění a Largo desolato, ve kterých analyzovala krizi komunikace prostřednictvím jazyka. Autorka se zaměřila na zkoumání rytmických
principů a na to, jak se právě rytmus stává centrálním komunikačním principem Havlových her.

Minami Toyoshima patří mezi nadané a pilné studenty/ky se širokým okruhem studijních i mimostudijních zájmů; v Orchestru Univerzity Karlovy hraje na violu, zahrála si v několika představeních studentů Ústavu bohemistických studií (vidět ji můžete například jako Viktorku ve Třech podobách Boženy Němcové), v roce 2020 získala cenu Susanne Roth pro mladé překladatele, v loňském roce na Festivalu evropské literatury v Tokyu vedla rozhovor se spisovatelkou Kateřinou Tučkovou, jejíž tvorbu na festivalu představovala a také pro něj do japonštiny přeložila jednu z jejích povídek.

Minami Toyshima bezprostředně po konferenci řekla:
„Na konferenci byla velmi příjemná atmosféra a profesoři a odborníci, kteří byli přítomni jako porota, byli též velmi milí. Byla to pro mě inspirativní příležitost, nejen z hlediska zkušenosti svého vystoupení, ale i z hlediska posluchačů. Byli tam i hodně doktorandští studenti a jejich referáty byly plny inventivných nápadů. Přednáška prof. Xaviera Galmiche o překladu české
literatury v frankofonních zemích byla také velmi zajímavá, zejména protože se jedná o představitele české literatury v cizině.
Budu velmi ráda doporučovat ostatním studentům účast na konferenci na další rok.“

Děkujeme za skvělou reprezentaci fakulty a srdečně gratulujeme!
Mgr. Svatava Škodová, Ph.D., ÚBN

Úvod > Studium > Úspěchy studentů > Minami Toyoshima – Cena Vladimíra Macury 2022