Fond rozvoje vysokých škol

 Fond rozvoje vysokých škol

Název grantu Řešitelé grantu Doba trvání grantu
Odstranění bariér při výuce (interaktivní učebny s optimálními akustickými a vizuálními vlastnostmi nejen pro studenty s vadou sluchu) hlavní řešitelka: Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D. 2008
Čeština v komunikaci neslyšících. Realizace 4. a 5. sem. rozš. studia oboru hlavní řešitelka:  prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. 2000
Čeština v komunikaci neslyšících. Realizace 2. a 3. sem. rozš. studia oboru hlavní řešitelka:  prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. 1999
Čeština v komunikaci neslyšících. Realizace 1. sem. rozšiřujícího studia oboru hlavní řešitelka:  prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. 1998–1999
Čeština ve vzdělávání českých neslyšících hlavní řešitelka:  prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. 1996
Vícejazyčný text. Problémy porozumění hlavní řešitelka:  prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. 1995
Úvod > Věda a výzkum > Granty a projekty > Fond rozvoje vysokých škol