Projekty podpořené MŠMT

Rozvojové projekty MŠMT

Název grantu Řešitelé grantu Doba trvání grantu
Rozvoj speciální asistence pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé studenty oboru Čeština v komunikaci neslyšících hlavní řešitelka: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. 2012
Vzdělávání pro otevřenou společnost hlavní řešitelka:  prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. 2011
Rozvoj speciální asistence handicapovaným studentům oboru FF UK „Čeština v komunikaci neslyšících“ hlavní řešitelka:  prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. 2011
Vzdělanost: cesta k integraci a k rovným šancím pro neslyšíc hlavní řešitelka:  prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. 2010
Podpora a poradenství znevýhodněným studentům na UK FF hlavní řešitelka:  prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. 2009
Vzdělaností k integraci neslyšících hlavní řešitelka:  prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. 2008
Čeština v komunikaci neslyšících hlavní řešitelka:  prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. 2003
Komunikace neslyšících. Český znakový jazyk hlavní řešitelka:  prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. 1998

Výzkumné záměry MŠMT

Jazyk jako lidská činnost, její produktor a faktor (MSM-0021620825) řešeno v rámci Ústavu jazyků a teorie komunikace, dílčí projekt Problémy porozumění jazyku a světu – různé jazykové konceptualizace světa 2005–2011
Jazyk – struktura, vývoj, komunikace (dílčí úkol Intrakulturní a interkulturní komunikace neslyšících Čechů) 1999–2004

Projekty velkých infrastruktur pro VaVal – MŠMT

Český národní korpus – dílčí úkol Korpus Deaf hl. řešitel doc. Cvrček, Ústav českého národního korpusu FF UK v Praze 

v ÚJKN řešen dílčí úkol Korpus DEAF: korpus česky psaných textů českých neslyšících

2012–2016
Úvod > Věda a výzkum > Granty a projekty > Projekty podpořené MŠMT