Ústav

Dne 1. 7. 2023 došlo ke splynutí Ústavu bohemistických studií s Ústavem jazyků a komunikace neslyšících v nový Ústav bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících.

Sekce bohemistiky pro cizince

Sekce komunikace neslyšících

Úvod > Ústav