Studentský spolek

Studentský spolek zahraničních bohemistů byl založen studenty oboru bohemistiky pro cizince z Ústavu bohemisticky pro cizince a komunikace neslyšících Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (ÚBN FF UK). Spolek sdružuje studenty z celého světa, kteří se zajímají o český jazyk, literaturu a kulturu. Jako nerodilí mluvčí češtiny se setkáváme s řadou problémů při studiu a také z nového prostředí. Cílem toho spolku je předávat zkušenosti a rady nastávajícím spolužákům a vzájemně si pomáhat při studiu a v reálném životě. V neposlední řadě také zažít spoustu parádních akcí SPOLEČNĚ! Čekají na nás nejen procvičování češtiny hrou, ale také deskovky, výlety nebo návštěvy kina.

Moc se na vás těšíme.

Logo studentského spolku

Fotografie z jedné akce:

E-mail: spolekzahranicnichbohemistu@gmail.com

FB: Studentský spolek zahraničních bohemistů

IG: spolek_zahranicnich_bohemistu

Telegram: @spolek_zahranicnich_bohemistu

WeChat Official Account: SSZBUK2023

Úvod > Studium > Studentský spolek