Kamila Homolková

Funkce
 • Přijímací řízení (Agenda) - Ústav bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících
  Konzultační hodiny
  • individuálně po domluvě e-mailem
  Adresa

   

  Rozvrh
  Publikace

  • Nováková Schöffelová M., Saicová Římalová L., Mikulajová M., Homolková K.: The Czech version of MAIN: adaptation, revision, pilot data from typically-developing and hearing-impaired children, and future steps. ZAS Papers in Linguistics, 2023, č. • no. 2023, s. • p. 7-21. ISSN 1435-9588.
  • Homolková K.: Downův syndrom a sluch I. PLUS 21, 2023, č. • no. 11, s. • p. 16-17. ISSN 1213-1466.
  • Homolková K.: Proč nemluví? PLUS 21, 2022, č. • no. 23, s. • p. 13-14. ISSN 1213-1466.
  • Homolková K.: Raný vývoj verbální a neverbální komunikace dítěte s Downovým syndromem. Praha, Karolinum, 2022. 160 s. • p. ISBN 978-80-246-5292-4.
  • Homolková K., Kuzmičová A.: Nová nonfikce v rukou malých a mladých čtenářů. O dieťati, jazyku, literatúre, 2022, č. • no. 10. ISSN 1339-3200.
  • Homolková K.: Venkovní aktivity na rozvoj jazykových a komunikačních schopností. PLUS 21, 2021, č. • no. 22, s. • p. 13-14. ISSN 1213-1466.
  • Homolková K.: Bilingvismus u dítěte s Downovým syndromem z pohledu odborného výzkumu. PLUS 21, 2021, č. • no. 22, s. • p. 8-9. ISSN 1213-1466.
  • Homolková K.: Významná role neverbální komunikace v raném komunikačním vývoji dětí. PLUS 21, 2021, č. • no. 22, s. • p. 4-5. ISSN 1213-1466.
  • Homolková K.: Neverbální komunikace u dítěte s Downovým syndromem. Bohemica Olomucensia, 2021, č. • no. 13, s. • p. 166-184. ISSN 1803-876X.
  • Šebesta K., Synková P., Homolková K., Králíková A., Šormová K., Marek A.: Čítanka 9. Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Nová generace. Plzeň, Nakladatelství Fraus, 2020. 218 s. • p. ISBN 978-80-7489-519-7.
  • Homolková K.: Publikovaná autorská tvorba českých autorů s Downovým syndromem. O dieťati, jazyku, literatúre, 2020, č. • no. 8, s. • p. 73-80. ISSN 1339-3200.
  • Homolková K.: ŠTĚPÁNÍK, S. a kol.: Školní výpravy do krajiny češtiny: didaktika českého jazyka pro základní školy. Didaktické studie, 2020, č. • no. 12, s. • p. 186-190. ISSN 1804-1221.
  • Homolková K.: Bilingvismus u dítěte s Downovým syndromem. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2020, č. • no. 11, s. • p. 7-15. ISSN 1804-3240.
  • Homolková K.: Jak ti to jen mám říct? In Klincková J.: Komunikácia v odborných reflexiách. Banská Bystrica, Belianum, 2019, s. • p. 403-416. ISBN 978-80-557-1573-5.
  • Homolková K.: Výzkum raných komunikačních projevů u dítěte s Downovým syndromem. Speciální pedagogika, 2019, č. • no. 29, s. • p. 125-138. ISSN 1211-2720.
  • Homolková K.: O dieťati, jazyku, literatúre: inspirace nejen pro vědce. Český jazyk a literatura, 2019, č. • no. 70, s. • p. 91-94. ISSN 0009-0786.
  Vedení závěrečných prací

   
  Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > Kamila Homolková