Spolupráce

ÚBN rozvíjí odbornou spolupráci s katedrou českého jazyka a literatury na TU v Liberci (projekt Inovace vzdělávání v oboru čeština jako druhý jazyk), s katedrou českého jazyka a literatury ZU v Plzni, s katedrou bohemistiky UJEP v Ústí nad Labem a s ÚJOP UK (problematika testování znalostí češtiny, cykly lingvodidaktických přednášek). Ze zahraničních bohemistických pracovišť spolupracuje UK např. s univerzitami v Lipsku a ve Vratislavi na společném projektu PRIMUS–BACHELOR+; spolu s Humboldtovou univerzitou v Berlíně již více než dvacet let organizuje ÚBN kurzy Berliner Bohemicum/Slovacicum. Na tvorbě učebnic ústav spolupracuje i s univerzitami v Kyjevě, Lvově, Sheffieldu a v Soulu. Naši učitelé pravidelně působí na univerzitách v Soulu, Tampere, Lipsku, Berlíně, Bruselu, Santiagu de Compostela a v Gentu. Výměnné pobyty pedagogů ústav realizuje s univerzitami v Řezně, Vídni, Bruselu, Gentu, Santiagu de Compostela, Bratislavě, Košicích, Kyjevě a ve Lvově.

Úvod > Věda a výzkum > Spolupráce