Marie Kopřivová

PhDr. Mgr. Marie Kopřivová, Ph.D.

Funkce
 • OBD (Agenda) - Ústav bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících
Konzultační hodiny
 • Během zkouškového období a letních měsíců pouze po předchozí dohodě mailem.
Adresa

Ústav bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících
Na Příkopě 29
Místnost č. NP209

Konzultace

 • Konzultační hodiny STŘEDA 14:00-15:00

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace

 • 2011; Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, obor: teologické nauky, získaný titul: magistr.
 • 2005; Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, obor: matematická lingvistika, získaný titul: Ph.D.
 • 1996; Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, obor: český jazyk a literatura – historie, získaný titul: magistr

Praxe od ukončení VŠ studia

 • 2023–dosud, Ústav bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících
 • 1996–2023, Ústav Českého národního korpusu FF UK

Granty

 • Období: 2023–2026
  Název: Víceslovné jednotky pro digitální vzdělávání
  Poskytovatel: TAČR SIGMA
  Hlavní řešitel: Mgr. Marie Kopřivová, Ph.D.
 • Období: 2023–2024
  Název: Naming for othering in a diversified Europe across selected European languages (Seed4EU+/2023F2/202)
 • Období: 2020–2022
  Název: Český národní korpus (LM2018137)
  Poskytovatel: MŠMT
 • Období: 2019–2021
  Název: Podíl syntaktických, prozodických a neverbálních prostředků na sekvenčním utváření rozhovorů v češtině (GA ČR, 19-21523S)

  Hlavní řešitel: doc. Martin Havlík
 • Období: 2016–2019
  Název: Český národní korpus (LM2015044)
  Poskytovatel: MŠMT, Projekty velkých infrastruktur pro VaVaI
  Hlavní řešitel: Mgr. Michal Křen, Ph.D.
 • Období: 2016–2018
  Název: Mezi slovníkem a gramatikou (GA16-07473S)
  Poskytovatel: GA ČR
  Hlavní řešitel: doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc.
 • Období: 2015–2017
  Název: Syntax mluvené češtiny (GA15-01116S)
  Poskytovatel: GA ČR
  Hlavní řešitel: prof. PhDr. Jana Hoffmannová DrSc.
 • Období: 2015–2016
  Název: Programy rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK P11)
  Poskytovatel: UK
  Hlavní řešitel: doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D.
 • Období: 2012–2015
  Název: Český národní korpus (LM2011023)
  Poskytovatel: MŠMT
 • Období: 2005–2011
  Název: Český národní korpus a korpusy dalších jazyků, (VZ MSM 0021620823)
  Poskytovatel: MŠMT
 • Období: 1999–2004
  Název: Český národní korpus a korpusy dalších jazyků
  Poskytovatel: MŠMT
 • Období: 1996–2001
  Název: Čeština ve věku počítačů: Textové korpusy a lexikální i gramatická základna pro rozvoj češtiny v 21. století, (GV405/96/K214)
  Poskytovatel: GA ČR
  Hlavní řešitel: prof. PhDr. Eva Hajičová DrSc.
 • Období: 1996–2000
  Název: Počítačový korpus českého jazyka, (VS96139)
  Poskytovatel: MŠMT
  Hlavní řešitel: prof. PhDr. František Čermák DrSc.

Členství v organizacích a jiné odborné aktivity

 • členka redakční rady Studie z korpusové lingvistiky
 • členka programového výboru mezinárodní konference SLOVKO
 • členka programového výboru mezinárodní konference LREC
 • členka programového výboru Bienále české lingvistiky
 • členka Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka
 • členka Jazykovědného sdružení ČR (hlavního výboru)
 • členka Evropské společnosti pro frazeologii – EUROPHRAS

Vědecké profily

Rozvrh

Publikace

 • Kopřivová M.: Krajina a počasí prostřednictvím jazyka. In Kiss Szemán R.: Otisky středoevropské krajiny a podnebí v našich kulturách. Budapest, ELTE BTK Szláv Filologiai Tanszék - Szent Adalbert Közép-és Kelet- Europa Kutatásokért Alapitvány..., 2024, s. • p. 137-148. ISBN 978-963-489-683-8.
 • Kopřivová M.: A balanced corpu of written language as a basis for compiling a phraseological optimum. In Colson J.: Phraseology, constructions and translation. Louvain-la-Neuve, Presses Universitaires de Louvain (Louvain-la-Neuve), 2023, s. • p. 301-311. ISBN 978-2-39061-331-2.
 • Kopřivová M., Kateřina Š.: Proverbs in contemporary Czech. Corpus probe into written texts. Jazykovedný Časopis, 2023, č. • no. 74, s. • p. 92-99. ISSN 0021-5597.
 • Kopřivová M.: Časem se ukáže aneb Některé změny v současné české frazeologii. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2023, č. • no. 14, s. • p. 30-40. ISSN 1804-3240.
 • Kopřivová M., Chen Y.: Furt králika! a další filmové hlášky. Jazykovědné aktuality, 2023, č. • no. LX, s. • p. 76-87. ISSN 1212-5326.
 • Kopřivová M.: Ludmila Stěpanova: Etymologický slovník české frazeologie. Časopis pro moderní filologii, 2023, č. • no. 105, s. • p. 146-148. ISSN 0008-7386.
 • Kopřivová M., Laubeová Z., Hoffmannová J.: Kumulované diskurzní markery (no ale, no jako, no ne, no tak) a jejich funkce v rozhovoru. Korpus - gramatika - axiologie, 2022, č. • no. 2022, s. • p. 18-38. ISSN 1804-137X.
 • Kopřivová M.: Between phraseology and conversational routines (on the example of spoken Czech corpora). In Mellado Blanco C.: Productive patterns in phraseology and construction grammar: a multilingual approach. Berlin, de Gruyter, 2022, s. • p. 53-77. ISBN 978-3-11-051849-8.
 • Kopřivová M.: To je hrozný no . ale zas jako jsou kreativní : Evaluativní reakce v každodenní komunikaci. Czech language news, 2022, č. • no. 2022, s. • p. 7-22. ISSN 1095-2950.
 • Kopřivová M., Šichová K.: Německá myš? Das kommt mir böhmisch vor. : Zum phraseologischen Gebrauch von „Nachbarn-Eigennamen“ im Deutschen und im Tschechischen. In Gondek A., Jurasz A., Szczek J.: .Aktuelle Trends in der phraseologischen und parömiologischen Forschung weltweit. Band II. Hamburg, Verlag Dr. Kovač, 2022, s. • p. 277-296. ISBN 978-3-339-12798-3.
 • Laubeová Z., Kopřivová M., Křen M., Poukarová P.: Přínos jazykových korpusů pro studium charakteristik neformální mluvené komunikace. In Hladík R.: Digitální obrat v českých humanitních a sociálních vědách. Praha, Karolinum, 2022, s. • p. 67-85. ISBN 978-80-246-5193-4.
 • Petkevič V., Kopřivová M., Hnátková M., Jelínek T., Rosen A., Skoumalová H., Vondřička P.: Databáze víceslovných jednotek v češtině. In Janovec L.: Svět v obrazech a ve frazeologii II. World in Pictures and in Phraseology II. Praha, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021, s. • p. 511-528. ISBN 978-80-7603-201-9.
 • Kopřivová M., Laubeová Z., Lukeš D.: Designing a corpus of Czech monologues: ORATOR v2. Jazykovedný Časopis, 2021, č. • no. 72, s. • p. 520-530. ISSN 0021-5597.
 • Kopřivová M.: Možnosti zkoumání binomiálů v různých textových typech. In Janovec L.: Svět v obrazech a ve frazeologii II. Praha, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, 2021, s. • p. 541-551. ISBN 978-80-7603-201-9.
 • Kopřivová M.: Vliv angličtiny na utváření nových českých frazémů. In Arkhanhelska A.: Новое в русской и славянской фразеологии. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2020, s. • p. 314-318. ISBN 978-80-244-5889-2.
 • Kopřivová M.: Variability of Czech Verbal Phrasemes:Case Study of dát (to give). In Szerszunowicz J., Awier M.: Intercontinental dialogue on Phraseology, Reproducible multiword Expressions from a theoretical and empirical perspective. Bialystok, University of Bialystok Publishing House, 2020, s. • p. 155-164. ISBN 978-83-7431-689-7.
 • Petkevič V., Kopřivová M., Hnátková M., Jelínek T., Kopřiva P., Rosen A., Skoumalová H., Vondřička P.: Typologie víceslovných jednotek v češtině a frekvenční zastoupení jejich hlavních vlastností v žánrově vyváženém korpusu. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2020, č. • no. 11, s. • p. 37-62. ISSN 1804-3240.
 • Kopřivová M.: Somatické frazémy uvozující přímou řeč. In Jílková L., Mrázková K., Özörencik H.: Jak je důležité míti styl. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2020, s. • p. 180-192. ISBN 978-80-7422-767-7.
 • Kopřivová M.: O čem databují frazeologové: Frazeologické konference. Jazykovědné aktuality, 2019, č. • no. 56, s. • p. 52-57. ISSN 1212-5326.
 • Hnátková M., Jelínek T., Kopřivová M., Petkevič V., Rosen A., Skoumalová H., Vondřička P.: Lexical Database of Multiword Expressions in Czech. In Trudy meždunarodnoj konferencii „Korpusnaja lingvistika – 2019“. St. Petersburg, St Petersburg State University, Institute for Linguistic Studies (RAS), Herzen Staate Pedagogical..., 2019, s. • p. 9-16. ISBN 0-000-00000-0.
 • Kopřivová M., Laubeová Z., Poukarová P., Lukeš D.: Relevant criteria for selection of spoken data: Theory meets practice. Jazykovedný Časopis, 2019, č. • no. 70, s. • p. 324-335. ISSN 0021-5597.
 • Čermáková A., Jílková L., Komrsková Z., Kopřivová M., Poukarová P.: Diskurzní markery. In Hoffmannová J., Homoláč J., Mrázková k.: Syntax mluvené češtiny. Praha, Academia, 2019, s. • p. 244-351. ISBN 978-80-200-2961-4.
 • Šmejkalová M., Kopřivová M.: Jazykové korpusy a elektronické zdroje ve výuce českého jazyka. Praha, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019. 93 s. • p. ISBN 978-80-7603-133-3.
 • Kopřivová M.: Converse Phrasemes and Collocations in Czech: The Case of dát 'give'. In Mitkov R., Corpas Pastor G.: Computational and Corpus-Based Phraseology. Chaim, Springer, 2019, s. • p. 215-226. ISBN 978-3-030-30134-7.
 • Lukeš D., Kopřivová M., Laubeová Z., Poukarová P.: Creating a sociologically balanced spoken corpus. In Proceedings of the international conference «Corpus Linguistics – 2019». Petrohrad, Saint Petersburg University Press, 2019, s. • p. 40-47. ISBN 0-000-00000-0.
 • Lukeš D., Kopřivová M., Komrsková Z., Poukarová P.: Pronunciation Variants and ASR of Colloquial Speech: A Case Study on Czech. In Calzolari N., Choukri K., Cieri C., Declerck T., et al.: Proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2018). Miyazaki, European Language Resources Association (ELRA), 2018, s. • p. 2704-2709. ISBN 979-10-95546-00-9.
 • Kopřivová M.: Jak se oslovujeme ve spontánní komunikaci. Linguistica Brunensia, 2018, č. • no. 66, s. • p. 31-39. ISSN 1803-7410.
 • Hnátková M., Jelínek T., Kopřivová M., Petkevič V., Rosen A., Skoumalová H., Vondřička P.: Lepší vrabec v hrsti nežli holub na střeše. Víceslovné lexikální jednotky v češtině: typologie a slovník. Korpus - gramatika - axiologie, 2018, č. • no. Neuveden, s. • p. 3-22. ISSN 1804-137X.
 • Jelínek T., Kopřivová M., Petkevič V., Skoumalová H.: Variabilita českých frazémů v úzu. Casopis pro Moderni Filologii, 2018, č. • no. 100, s. • p. 151-175. ISSN 0008-7386.
 • Komrsková Z., Kopřivová M., Lukeš D., Poukarová P., Goláňová H.: New spoken corpora of Czech: ORTOFON and DIALEKT. Jazykovedný časopis (Philological Journal) [online], 2017, č. • no. 68, s. • p. 219-228. ISSN 1338-4287.
 • Kopřivová M.: Contribution Towards a Corpus-Based Phraseology Minimum. In Mitkov R.: Computational and Corpus-Based Phraseology. London, Springer Berlin Heidelberg, 2017, s. • p. 220-231. ISBN 978-3-319-69804-5.
 • Kopřivová M., Komrsková Z., Lukeš D., Poukarová P.: Korpus ORAL: sestavení, lemmatizace a morfologické značkování. Korpus - gramatika - axiologie, 2017, č. • no. 2017, s. • p. 47-67. ISSN 1804-137X.
 • Poukarová P., Komrsková Z., Kopřivová M., Lukeš D.: Avenues for Research on Informal Spoken Czech Based on Available Corpora. In Pezik P., Walinski J.: Language, Corpora and Cognition. Frankfurt am Main, Peter Lang, 2017, s. • p. 145-162. ISBN 978-3-631-70709-8.
 • Kopřivová M.: Imperativní komponent jako součást frazému. Nová Čeština doma & ve světě, 2017, č. • no. 2017, s. • p. 42-48. ISSN 1805-367X.
 • Čermáková A., Komrsková Z., Kopřivová M., Poukarová P.: Between Syntax and Pragmatics: The Causal Conjunction Protože in Spoken and Written Czech. Corpus Pragmatics, 2017, č. • no. 2017, s. • p. 1-22. ISSN 2509-9507.
 • Kopřivová M.: Imperativy slovesa počkat a jejich úloha v organizaci diskurzu. Naše řeč, 2017, č. • no. 100, s. • p. 281-293. ISSN 0027-8203.
 • Hnátková M., Jelínek T., Kopřivová M., Petkevič V., Rosen A., Skoumalová H., Vondřička P.: Eye of a needle in a haystack. In Mitkov R.: Computational and Corpus-Based Phraseology. Berlin, Springer, 2017, s. • p. 160-175. ISBN 978-3-319-69804-5.
 • Čermák F., Kopřivová M.: Idioms in Spoken Corpus. A Sample of Czech Data. In Pastor G.: Computerised and Corpus-based Ap¨proaches to Phraseology: Monolingual and Multilingual Perspectives. Geneva, Editions Tradulex, 2016, s. • p. 250-261. ISBN 978-2-9700736-5-9.
 • Altman G., Andres J., van der Auwera J., Bachmannová J., Balhar J., Bičan A., Bičanová L., Bílková J., Biskup P., Bláha O., Blaszczyk I., Bojar O., Bořil T., Bořkovcová M., Kopřivová M. , et al.: Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha, Czechia, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 2150 s. • p. ISBN 978-80-7422-480-5.
 • Lukeš D., Klimešová P., Komrsková Z., Kopřivová M.: Experimental tagging of the ORAL series corpora : Insights on using a stochastic tagger. In Text, Speech, and Dialogue. Switzerland, Springer International Publishing, 2015, s. • p. 388-396. ISBN 978-3-319-24032-9.
 • Poukarová P., Komrsková Z., Kopřivová M., Lukeš D.: Slovo to v mluvených korpusech ČNK, jeho prefixace a reduplikace. Časopis pro moderní filologii, 2015, č. • no. 1/2015, s. • p. 21-30. ISSN 0008-7386.
 • Goláňová H., Kopřivová M., Lukeš D., Štěpán M.: Kartografické a geografické zpracování dat z mluvených korpusů. Korpus - gramatika - axiologie, 2015, č. • no. 2015, s. • p. 42-54. ISSN 1804-137X.
 • Kopřivová M.: Evaluating Automatic idiom Annotation in Spoken Corpora:the Case of Somatic Idioms. In Gajdošová K., Žáková A.: Natural Language Processing, Corpus Linguistics, Lexicography. Bratislava, Slovenská akadémia vied, 2015, s. • p. 72-76. ISBN 978-3-942303-32-3.
 • Kopřivová M., Goláňová H., Klimešová P., Komrsková Z., Lukeš D.: Multi-tier Transcription of Informal Spoken Czech:The ORTOFON Corpus Approach. In Complex Visibles Out There. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, s. • p. 529-544. ISBN 978-80-244-4384-3.
 • Kopřivová M., Hnátková M.: From Dictionary to Corpus. In Phraseology in Dictionaries and Corpora. Maribor, Filozofska fakulteta Maribor, 2014, s. • p. 155-168. ISBN 978-961-6930-05-5.
 • Kováříková D., Kopřivová M.: Authorial Phraseology:Karel Čapek and Bohumil Hrabal. In Phraseology and Culture. Maribor, Filozofska fakulteta Maribor, 2014, s. • p. 565-575. ISBN 978-961-6930-04-8.
 • Kopřivová M., Goláňová H., Klimešová P., Lukeš D.: Mapping Diatopic and Diachronic Variation in Spoken Czech: the ORTOFON and DIALEKT Corpora. In Proceedings of the 9th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2014). Reykjavík, Iceland, European Language Resources Association, 2014, s. • p. 376-382. ISBN 978-2-9517408-8-4.
 • Kopřivová M., Hnátková M.: Identification of Idioms in Spoken Corpora. In Gajdošová K., Žáková A.: Proceedings of the Seventh International Conference Slovko 2013; Natural Language Processing, Corpus Linguistics, E-learning. Bratislava, Slovak Academy of Sciences, 2013, s. • p. 92-99. ISBN 978-4-9907348-0-0.
 • Cvrček V., Kopřivová M., Kováříková D., Šulc M., Táborský J., Volín J., Waclawičová M.: Mluvnice současné češtiny : Jak se píše a jak se mluví. Praha, Karolinum, 2010. 353 s. • p. ISBN 978-80-246-1743-5.
Vedení závěrečných prací

 
Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > Marie Kopřivová