Tomáš Vučka

PhDr. Tomáš Vučka

Funkce
 • Studentské mobility (Agenda) - Ústav bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících
Konzultační hodiny
Adresa

Ústav bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících
Na Příkopě 29
Místnost č. NP223

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace

 • 2011: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze – ÚČLLV – rig. zk.
 • 2010: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Estetika – Komparatistika)
 • 2002: Literární akademie – soukr. vysoká škola J. Škvoreckého

Praxe od ukončeného vš. vzdělání:

 •  2014–dosud: lektor (ÚBS FF UK)
 • 2011–2014: akademický pracovník (ÚČLLV FF UK)
 • 2010–2011: vědecký pracovník (ÚČLLV FF UK)

Členství v organizacích a jiné odborné aktivity:

 • 2008–dosud: externí spolupráce s CERMATem (příprava testů k ústní části maturitních zkoušek z české a světové literatury, revize testů, odborné oponentury)
 • 2006–2015: zástupce zřizovatele ve školských radách při školách zřizovaných hl. městem Praha

 

Publikace

Publikace

 • Vučka T.: The Centenary of Vonts. In Město jako přízrak. Pražské inspirace Jaroslava Foglara. Praha, Muzeum města Prahy, 2022, s. • p. 6-263. ISBN 978-80-87828-63-2.
 • Vučka T.: Archetypální motivy pekla a ráje: mýtotvorný potenciál próz Jaroslava Foglara. In Škodová S., Hrdlička M.: Čeština jako cizí jazyk v průsečíku pohledů. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018, s. • p. 217-234. ISBN 978-80-7308-884-2.
 • Vučka T.: Krása, touha a lyrické tóny v prózách Jaroslava Foglara. In Hošek P.: Duchovní rozměr fenoménu Foglar. Praha, Dingir, 2018, s. • p. 199-220. ISBN 978-80-86779-48-5.
 • Vučka T.: Cesta za modrým světlem. Meditace nad texty Jaroslava Foglara. Příbram, Pistorius a Olšanská, 2015. 240 s. • p. ISBN 978-80-87855-26-3.
 • Vučka T.: Pražské kostely a chrámy. Praha, Slovart, 2013. 144 s. • p. ISBN 978-80-7391-711-1.
 • Vučka T.: Tragická postava životního dramatu. Básník, dramaturg a překladatel Miloš Hlávka. Slovo a smysl / Word & Sense, 2013, č. • no. 10, s. • p. 71-82. ISSN 1214-7915.
 • Vučka T.: Hledejme svou poetiku životní. In Písně na rozloučenou. Praha, Akropolis, 2012, s. • p. 378-395. ISBN 978-80-7304-147-2.
 • Vučka T.: Krása věcí nejprostších. Poetistická tvorba Karla Schulze. In Karel Schulz. Sever Jih Západ Východ. Dáma u vodotrysku. Praha, Malvern, 2012, s. • p. 193-234. ISBN 978-80-87580-32-5.
 • Vučka T.: Tělo, hmota a konstrukce v estetice raného Devětsilu. In Wiendl J.: Tělo, smysly, emoce v literatuře; Tělo, smysly, emoce v jazyce. Praha, FF UK, 2012, s. • p. 118-124. ISBN 978-80-7308-443-1.
 • Vučka T.: Od generace májovců k civilismu. In Gáspár Z.: Rakousko-uherská monarchie. Habsburská říše 1867-1918 slovem a obrazem. Praha, Slovart, 2011, s. • p. 273-294. ISBN 978-80-7391-532-2.
 • Vučka T.: Devětsil a proletářské umění. In Tomáš F.: Revoluční sborník Devětsil. Praha, Akropolis, 2010, s. • p. 223-245. ISBN 978-80-87310-22-9.

Vedení závěrečných prací
Název Řešitel Rok obhájení FF UK Typ práce
Proměny a významy Svatého grálu ve středověké literatuře a v kontextu srovnatelných motivů v evropské kultuře Julia Palka řešená FF UK DP
Zrození surrealismu z poetistického základu české meziválečné avantgardy Aleksei Kasperov 2019/20 FF UK BP
Futurismus a expresionismus v české avantgardní literatuře 10. a 20. let dvacátého století Anastasia Mitul 2019/20 FF UK BP
Odraz postmoderny: Souvislosti, přesahy a paralely mezi texty Milana Kundery a Venko Andonovského. Cvetkoska Sara 2018/19 FF UK BP
VÝZNAM A FREKVENCE PŘEJATÝCH SLOV Z ARABŠTINY V SOUČASNÉ ČEŠTINĚ Wail Zahran 2016/17 FF UK BP
Reflexe normalizačních procesů v české literatuře 70. a 80. let Svetlana Kozhina 2016/17 FF UK DP
Obraz Šumavy v díle Karla Klostermanna Wunderlin Katja 2015/16 FF UK BP
Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > Tomáš Vučka