Ilona Starý Kořánová

PaedDr. Ilona Starý Kořánová, Ph.D.

Konzultační hodiny
 • Pátek 12.00 až 12.30, další konzultace po dohodě emailem
Adresa

Ústav bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících
Na Příkopě 29
Místnost č. NP209

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace

 • 2019: Ph. D., obor matematická lingvistika. Název obhájené práce: Vidová kolokabilita.
 • 1991–1995: Anglický jazyk a literatura
 • 1986: titul PaedDr.
 • 1981–1985: Český jazyk a literatura

Praxe od ukončení VŠ studia

 • 1997–dosud: Ústav bohemistických studií
 • 1993–1997: překladatelka
 • 1986–1990: Ústav pro jazyk český, lexikografické oddělení, oddělení teorie jazyka a textové lingvistiky – odborná asistentka

Členství v organizacích a jiné odborné aktivity

Vědecké profily

Rozvrh

Historie vyučovaných předmětů

Publikace

 • Starý Kořánová I.: Modal characteristics of verba sentiendi et cogitandi in Czech. Seulra'beu eo yeon'gu, 2023, č. • no. 2023, s. • p. 273-284. ISSN 1226-2323.
 • Starý Kořánová I.: Temporal and aspectual characteristics of verba sentiendi et cogitandi in Czech. Seulra'beu eo yeon'gu, 2022, č. • no. 27, s. • p. 159-174. ISSN 1226-2323.
 • Starý Kořánová I.: Šest let divadelního semináře na ÚBS FF UK: Retrospektiva. Nová Čeština doma & ve světě, 2022, č. • no. 2022, s. • p. 33-44. ISSN 1805-367X.
 • Starý Kořánová I.: Aspectual Polysemy and Homonymy in Czech. Seulra'beu eo yeon'gu, 2021, č. • no. 26, s. • p. 57-84. ISSN 1226-2323.
 • Starý Kořánová I.: Homonymy and Polysemy in Verbal Aspect. Seulra'beu eo yeon'gu, 2021, č. • no. 26, s. • p. 157-182. ISSN 1226-2323.
 • Starý Kořánová I.: Tři podoby Boženy Němcové. On-line divadelní představení studentů češtiny na Ústavu bohemistických studií v Praze. Czech language news, 2020, č. • no. 53-54, s. • p. 20-25. ISSN 1095-2950.
 • Starý Kořánová I.: Čtení jako dovednost a metody rozvoje slovní zásoby při výuce ČCJ. Bohemica Olomucensia, 2019, č. • no. 11, s. • p. 138-180. ISSN 1803-876X.
 • Starý Kořánová I.: Dramatické aktivity ve výuce ČCJ: Začátečníci versus pokročilí. In Čeština jako cizí jazyk v průsečíku pohledů. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018, s. • p. 157-167. ISBN 978-80-7308-884-2.
 • Starý Kořánová I.: Příklonky a vazaly infinitivu. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2017, č. • no. 8, s. • p. 109-120. ISSN 1804-3240.
 • Starý Kořánová I.: Čeština jako cizí jazyk VIII. Praha, Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, 2016. 360 s. • p. ISBN 978-80-88176-04-6.
 • Starý Kořánová I.: VIII. Mezinárodní sympozium o češtině jako cizím jazyku: Čeština - jazyk evropský a světový? Didaktické studie, 2016, č. • no. 2, s. • p. 157-162. ISSN 1804-1221.
 • Starý Kořánová I., Knittl L., Hanušková P.: Interaktivní čeština: Kombinace e-learningového kurzu s tradiční výukou ve třídě pro B1. In Starý Kořánová I., Vučka T.: Čeština jako cizí jazyk VIII. Filozofická fakulta UK, ecuni.publi.cz, 2016, s. • p. 121-128. ISBN 978-80-88176-04-6.
 • Hudousková A., Boccou Kestřánková M., Hajíčková Z., Starý Kořánová I.: Ústní a písemné vyjadřování pro pokročilé (čeština pro cizince). Praha, FF UK, 2015. 145 s. • p.
 • Starý Kořánová I.: Film Czech. Praha, Nakladatelství Akademie Múzických umění, 2015. 96 s. • p. ISBN 978-80-7331-378-4.
 • Starý Kořánová I.: Česká čítanka; Ruská gramatická příloha. Praha, Filip Tomáš - Akropolis, 2015. 340 s. • p. ISBN 978-80-7470-025-5.
 • Starý Kořánová I.: Česká čítanka; Německá gramatická příloha. Praha, Filip Tomáš - Akropolis, 2015. 340 s. • p. ISBN 978-80-7470-024-8.
 • Starý Kořánová I.: Česká čítanka; anglická gramatická příloha. Praha, Filip Tomáš - Akropolis, 2015. 340 s. • p. ISBN 978-80-87481-99-8.
 • Starý Kořánová I., Bermel N.: Interaktivní čeština: Výukové CD. Praha, Nakladatelství Karolinum, 2015. 1500 s. • p. ISBN 978-80-246-1730-5.
 • Starý Kořánová I.: K metodice výuky slovesného vidu. In Hasil J., Hrdlička M.: Čeština jako cizí jazyk VII. Praha, Univerzita Karlova v nakladatelství Euroslavica, 2014, s. • p. 141-149. ISBN 978-80-7308-525-4.
 • Starý Kořánová I.: Vyjadřování přechodu mezi dvěma stavy v češtině s ohledem na výuku cizinců. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2014, č. • no. 2014/5, s. • p. 83-91. ISSN 1804-3240.
 • Starý Kořánová I.: Máte problém se "soustředit"? In Petkevič V., Adamovičová A., Cvrček V.: Radost z jazyků. Praha, Nakladatelství Lidové noviny/Ústav českého národního korpusu, 2014, s. • p. 231-241. ISBN 978-80-7422-361-7.
 • Kořánová I.: Vidová charakteristika deverbativních adjektiv pasivních. Usta ad Albim Bohemica [online], 2012, č. • no. XII, s. • p. 108-115. ISSN 1213-7618.
 • Starý Kořánová I., Bermel N.: Interaktivní čeština: Pracovní sešit. Praha, Nakladatelství Karolinum, 2012. 105 s. • p. ISBN 978-80-246-1730-5.
 • Kořánová I.: Vid pro nevidomé aneb teorie signálních slov. In Psáno do oblak. Praha, Karolinum, 2011, s. • p. 327-334. ISBN 978-80-246-1925-5.
Vedení závěrečných prací

 
Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > Ilona Starý Kořánová