Vladimíra Holmanová – Cena Mariana Szyjkowského 2023

Vladimíra Holmanová, studentka NMgr. programu Empirická a komparativní lingvistika – Polonistika získala Cenu Mariana Szyjkowského pro nejlepší bakalářskou práci vedenou pracovníkem našeho ústavu.

V. HolmanováCenu Mariana Szyjkowského pro nejlepší bakalářskou a magisterskou práci uděluje Polský institut v Praze už pátým rokem. V letošním 5. ročníku uspěla Vladimíra Holmanová se svou bakalářskou prací Textová ekvivalence vybraných polských adjektiv: korpusová analýza, jež byla vedena naším kolegou dr. Adrianem Zasinou z ÚBS.
Práce se zaměřovala na výzkum textové ekvivalence polských lexémů lichy, bezcenny, pozostały, konieczny a ostatni v jazykovém korpusu ve srovnání s ekvivalencí slovníkovou. Zkoumala také spektrum překladových ekvivalentů vyskytujících se v překladových textech, které běžný tištěný slovník nezachycuje, a sledovala jejich způsob překladu s ohledem na slovní druh. Autorka opírala své poznatky o data z paralelního korpusu InterCorp v14, respektive jeho polské a české části. Poukázala na skutečnost, jež bývá opomíjena u blízce příbuzných jazyků, a sice že není nutné v případě polštiny a češtiny vždy překládat slovní druh za tentýž v jazyce cílovém. Tímto významně přispěla k poznání ekvivalence mezi polštinou a češtinou.

Srdečně gratuluje a přejeme další úspěchy!
Mgr. Adrian Jan Zasina, Ph.D., ÚBS

 

 

Úvod > Studium > Úspěchy studentů > Vladimíra Holmanová – Cena Mariana Szyjkowského 2023