Informace o studiu

Navazující magisterské studium nebude v roce 2023/2024 realizováno.

Vizitka studijního programu zde.

Studijní program: Čeština v komunikaci neslyšících

Studijní obor: Čeština v komunikaci neslyšících (CNES)

 jednooborové (samostatné) a dvouoborové (sdružené) denní navazující magisterské studium
 dvouoborové (sdružené) dvouleté denní navazující magisterské studium

 počet přihlášených/počet přijatých v roce 2012/2013: 21/15, v roce 2014/2015: 20/16, v roce 2016/2017: 13/9, v roce 2018/2019: 5/4, v roce 2020/2021: 11/11, v roce 2022/2023: 16/16
 předpokládaný počet přijímaných: 20

Co budete studovat?
Studijní plán jednooborového (samostatného) magisterského studia/

Dvouoborového (sdruženého) studia (pouze červeně vyznačené předměty)

Název studijního programu Čeština v komunikaci neslyšících
Označení studijního plánu Studijní plán pro prezenční formu – navazující magisterské studium
č. Název předmětu

 

 

 

hodin před./sem. způsob zak. kr. Garant předmětu/vyučující

 

dop. ročník
ZS LS  
Předměty Zaměřené na přípravu závěrečné práce
1 Diplomový seminář – / 2 Z 4 2.
Celkový počet hodin a kreditů 26 4
OBOROVÉ PŘEDMĚTY – POVINNÉ (PP)
PP 1 Přístupy k jazyku I 2 / – Zk 5
PP 2 Přístupy k jazyku II 2 / – Zk 5
PP 3 Současný český jazyk I – gramatika a lexikologie 1 / 1 Zk 5
PP 4 Současný český jazyk II – text, styl, jazyková kultura 1 / 1 Zk 5
PP 5 Český znakový jazyk a znakové jazyky ve světě I – / 2 Z 4
PP 6 Český znakový jazyk a znakové jazyky ve světě II – / 2 Z 4
PP 7 Lingvistika znakových jazyků jako vědecká disciplína 1 / 1 Zk 5
PP 8 Metodologický seminář – / 2 Z 4
PP 9 Aktuální otázky hluchoty – / 2 Z 4
PP 10 Historické kořeny dnešní češtiny a českého znakového jazyka 1 / 1 Z 4
PP 11 Kulturní lingvistika, etnolingvistika a komunity neslyšících 1 / 1 Zk 5
PP 12 Jazyky komunikace českých neslyšících v kontrastu I. – / 2 Z 4
PP 13 Jazyky komunikace českých neslyšících v kontrastu II. 1 / 1 Zk 5
PP 14 Čeština a český znakový jazyk jako první a druhý jazyk: Metodika a didaktika výuky I – / 2 Z 4
PP 15 Čeština a český znakový jazyk jako první a druhý jazyk: Metodika a didaktika výuky II 1 / 1 Zk 5
PP 16 Tlumočení a překlad mezi mluvenými a znakovými jazyky I – / 2 Z 4
PP 17 Tlumočení a překlad mezi mluvenými a znakovými jazyky II – / 2 Z 4
POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY (PVP)

SKUPINA PVP 1

Student volí jeden z následujících modulů.

MODUL 1 – ČESKÝ ZNAKOVÝ JAZYK – LEKTORSKÁ CVIČENÍ (PRO STUDENTY, JEJICHŽ PRIMÁRNÍM JAZYKEM JE ČEŠTINA/MLUVENÝ JAZYK)
M1 1 Český znakový jazyk – lektorská cvičení I – / 4 Z 5
M1 2 Český znakový jazyk – lektorská cvičení II – / 4 Z 5
M1 3 Český znakový jazyk – lektorská cvičení III – / 4 Z 5
M1 4 Český znakový jazyk – lektorská cvičení IV – / 4 Z 5
MODUL 2 – DOPLŇKOVÁ ČEŠTINA – LEKTORSKÁ CVIČENÍ (PRO STUDENTY, JEJICHŽ PRIMÁRNÍM JAZYKEM JE ČESKÝ ZNAKOVÝ JAZYK/ZNAKOVÝ JAZYK)
M2 1 Doplňková čeština – lektorská cvičení I – / 4 Z 5
M2 2 Doplňková čeština – lektorská cvičení II – / 4 Z 5
M2 3 Doplňková čeština – lektorská cvičení III – / 4 Z 5
M2 4 Doplňková čeština – lektorská cvičení IV – / 4 Z 5
OBOROVÉ PŘEDMĚTY – POVINNĚ VOLITELNÉ (PVP)

Student plní minimální počet kreditů ve všech následujících skupinách.

SKUPINA PVP 2 – VYBRANÉ OTÁZKY PROBLEMATIKY HLUCHOTY
PVP2 1 Druhý jazyk – osvojování, užívání, metody jeho studia – / 2 Z 4
PVP2 2 Gesture and Sign in History – / 2 Z 4
PVP2 3 Neslyšící v médiích – / 2 Z 4
PVP2 4 Základy sociální práce – / 2 Z 4
PVP2 5 Filozofie jazyka a komunikace – / 2 Z 4

 

Co vás ještě čeká?

Společné studium neslyšících, nedoslýchavých a slyšících studentů;
 Kolektiv neslyšících a slyšících pedagogů;
 Tlumočnické, přepisovatelské, zapisovatelské aj. služby
 Ve vybraných místnostech indukční smyčky a světelná signalizace, k zapůjčení FM systém Scola apod.
 Široká nabídka povinně volitelných a volitelných předmětů;
 Různé projekty;
 Pravidelné páteční přednášky zajímavých hostů našich a zahraničních odborníků;
 Exkurze do škol a dalších organizací;
 Možnost studia v zahraničí (přes program Erasmus aj.);
 Prostředí, kde se všichni studenti a učitelé znají, výuka v malých skupinách.

Kde pracují naši absolventi?

Od založení oboru v roce 1998 máme již 121 absolventů. Pracují jako pedagogové nebo asistenti pedagogů ve školách pro sluchově postižené, pedagogové na vysoké škole, tlumočníci, lektoři kurzů českého znakového jazyka, redaktoři v České televizi, pracovníci různých organizací pro neslyšící (Centrum pro dětský sluch Tamtam a Informační centrum rodičů a přátel sluchově postiženýchPevnostČUNČKTZJTrojrozměrJC Ulita…), odborníci ve výzkumu českého znakového jazyka a psané češtiny neslyšících apod.