Marie Boccou Kestřánková

Mgr. Marie Boccou Kestřánková, Ph.D.

Konzultační hodiny
 • PÁTEK 11:00-12:00
Adresa

Ústav bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících
Na Příkopě 29
Místnost č. NP209

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace

 • 2014: Ph.D., Specializace v pedagogice, Teorie vzdělávání v bohemistice, PF ZČU v Plzni
 • 2003: Mgr., český jazyk a literatura – německý jazyk, PF ZČU v Plzni

Praxe od ukončení VŠ studia

 • 2011–dosud: učitelka, Ústav bohemistických studií Univerzity Karlovy v Praze
 • 2008–2010: učitelka, Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze
 • od 2007: testovací expert, Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
 • od 2006: expertní spolupracovnice v oblasti vzdělávání češtiny jako jazyka cizího, druhého a zděděného, testovací expert, expert na aplikaci Společného evropského referenčního rámce pro jazyky: Národní pedagogický institut České republiky
 • červen 2010: Centre d’Etudes Tchèques Université Libre de Bruxelles, stáž, lektorská  činnost
 • 2004–2008: učitelka, Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy

Granty

 • 1/2023–12/2023, 4EU+minigrants, Educating heritage language (HL) learners and pupils learning a second language (SL): Differences in approaches 
 • letní semestr 2022/23, POVIM fund, 4EU+ Shared Courses, seminář Čeština pro krajany, přidělení podpory virtuální mobility
 • 7/2017–12/2022: Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem. Implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání – metodická podpora (APIV A), projekt realizovaný v Národním pedagogickém institutu České republiky (NPI ČR); https://cizinci.npi.cz/vystupy-z-projektu-apiv-a/ – spoluřešitelka
 • 9/2022– 6/2023, Central Annual Theme, Children of expatriates and keeping their mother tongue
 • 3/2022– 12/2022, 4EU+minigrants, Educating bilingual children with language attrition and children of foreigners: Differences in approach
 • leden–prosinec 2015: vnitřní grant FF UK – FF_15_TOI_054: Inovace předmětu Ústní a písemné vyjadřování (spoluřešitel od ledna 2015)
 • 2009: projekt CZ.04.3.07/3.2.0.1.3/3382 – Divadlo v hodinách češtiny pro cizince aneb využití divadelních prvků v hodinách češtiny pro cizince, pracovní sešit, jazyková škola Skřivánek

Členství v organizacích a jiné odborné aktivity

 • testovací expert (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, Výzkumné a testovací centrum Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze, vývoj zkoušky z českého jazyka pro získání trvalého pobytu v ČR v letech 2007–2011, testování češtiny pro neslyšící
 • tvorba učebních materiálů češtiny pro cizince (např. učebnice Čeština pro cizince – úroveň B1)
 • členka Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka
 • členka organizačního týmu konference Čeština je cizí jazyk 2010, Úroveň A1 podle SERRJ (konference pořádána Katedrou českého jazyka a literatury PF ZČU v Plzni).
 • metodické semináře pro učitele češtiny jako cizího jazyka (např. jazyková škola Skřivánek, DESCARTES, mezinárodní konference Divadlo jazyků aj.)
 • metodické semináře k tvorbě testů pro učitele českého jazyka pro neslyšící
 • metodické semináře pro učitele češtiny jako cizího jazyka, druhého a zděděného (webinář MŠMT aj.)
 • 2008–2010: vznik a vývoj zkoušky z českého jazyka pro získání trvalého pobytu v České republice, projekt k plnění usnesení vlády č. 538, kterým vláda schválila dne 14. května 2008 Systém výuky českého jazyka a zkoušek pros cizince jako jedné z podmínek pro udělení trvalého pobytu, MŠMT ČR, testovaná úroveň: A1 podle SERR, testovací expert
Rozvrh
Publikace

 • Boccou Kestřánková M.: Heritage linguistics v grantech Ústavu bohemistických studií. Nová Čeština doma & ve světě, 2023, č. • no. 2023, s. • p. 39-42. ISSN 1805-367X.
 • Nováková R., Petráňová R., Štádlerová L., Boccou Kestřánková M., Čiháková M., Hulešová M., Lachmanová D., Schormová J., Šimon V.: Popisy referenčních úrovní A1-B2 pro český znakový jazyk. Praha, Národní pedagogický institut České republiky, 2022. 171 s. • p. ISBN 978-80-7578-102-4.
 • Nováková R., Petráňová R., Štádlerová L., Boccou Kestřánková M., Čiháková M., Hulešová M., Lachmanová D., Schormová J., Šimon V.: Referenční rámec pro znakové jazyky - Opora pro tvorbu referenčních popisů českého znakového jazyka. Praha, Národní pedagogický institut České republiky, 2022. 128 s. • p. ISBN 978-80-7578-101-7.
 • Boccou Kestřánková M., Stárková Z.: Podporujeme osvojování češtiny u dětí a žáků cizinců. Metodické a výukové materiály pro 3. - 9. ročník základních škol. 2. díl. Praha, Národní pedagogický institut ČR, 2022. 338 s. • p. ISBN 978-80-7578-094-2.
 • Boccou Kestřánková M.: Metoda jevištního tvaru a rozvoj řečových schopností a dovedností v rovině textové. CASALC Review, 2022, č. • no. 6, s. • p. 16-23. ISSN 1804-9435.
 • Boccou Kestřánková M., Stárková Z.: Podporujeme osvojování češtiny u dětí a žáků cizinců. Metodické a výukové materiály pro 3. - 9. ročník základních škol. 1. díl. Praha, Národní pedagogický institut ČR, 2022. 75 s. • p. ISBN 978-80-7578-094-2.
 • Boccou Kestřánková M.: Jubileum Milana Hrdličky. Český jazyk a literatura, 2020, č. • no. 71, s. • p. 40-41. ISSN 0009-0786.
 • Laufková V., Adamovičová A., Boccou Kestřánková M., Havlíková D., Paldusová M., Stárková Z., Valková J., Vodičková K.: Formativní hodnocení ve výuce češtiny jako cizího jazyka. In Suchomelová L.: Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2018. Praha, Akropolis ve spolupráci s Asociací učitelů češtiny jako cizího jazyka, 2019, s. • p. 81-98. ISBN 978-80-7470-238-9.
 • Boccou Kestřánková M.: Jevištní tvar jako jedna z možných metod výuky češtiny pro cizince. Praha, Karolínum, 2019. 275 s. • p. ISBN 978-80-246-3283-4.
 • Kestřánková M.: Rozvoj dovednosti psaní u neslyšících žáků. In Cícha Hronová A., Zbořilová R.: Výuka českého jazyka pro žáky se sluchovým postižením. Praha, Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagog..., 2019, s. • p. 88-105. ISBN 978-80-7481-241-5.
 • Boccou Kestřánková M., Vodičková K., Štěpánková D.: Češtia pro cizince A1 a A2 - učebnice. Brno, Edika, 2018. 570 s. • p. ISBN 978-80-266-1187-5.
 • Boccou Kestřánková M., Vodičková K.: Zpracování dovednosti mluvení v učebnici Čeština pro cizince-úroveň A1 a A2. CASALC Review, 2018, č. • no. 8, s. • p. 25-28. ISSN 1804-9435.
 • Boccou Kestřánková M., Vodičková K., Štěpánková D.: Čeština pro cizince úroveň A1 a A2 - cvičebnice. Brno, Edika, 2017. 178 s. • p. ISBN 978-80-266-1187-5.
 • Boccou Kestřánková M.: Milan Hrdlička: Vo vobecný češtině a jiné příběhy. Český jazyk a literatura, 2017, č. • no. 68, s. • p. 51-52. ISSN 0009-0786.
 • Boccou Kestřánková M.: Metoda jevištního tvaru vyžadující kvalitativní přístup pro měření pokroku jinojazyčných mluvčích. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics [online], 2017, č. • no. 2017, s. • p. 63-87. ISSN 1804-3240.
 • Boccou Kestřánková M.: Postavení obecné češtiny ve výuce češtiny pro cizince. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2016, č. • no. 7, s. • p. 72-85. ISSN 1804-3240.
 • Boccou Kestřánková M.: Možné parametry pro hodnocení prožitkových aktivit. In Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2014. Praha, Akropolis, 2015, s. • p. 35-40. ISBN 978-80-7470-089-7.
 • Boccou Kestřánková M.: K VYBRANÝM PARAMETRŮM ROZVOJE LEXIKÁLNÍ ROVINY PROSTŘEDNICTVÍM METODY JEVIŠTNÍHO TVARU. In Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference Evropské pedagogické fórum 2015. Přínosy, výzvy, očekávání. Hradec Králové, MAGNANIMITAS, 2015, s. • p. 36-45. ISBN 978-80-87952-11-5.
 • Boccou Kestřánková M.: Měření gramatické kompetence při výuce využívající divadla. In Sborník příspěvků z mezinárodní konference Gramatika ve výuce a testování cizích jazyků (včetně češtiny pro cizince). Praha, Univerzita Karlova v Praze, Ústav jazykové a odborné přípravy 2015, 2015, s. • p. 9-15. ISBN 978-80-87238-11-0.
 • Hrdlička M., Boccou Kestřánková M.: Než se středoškolák přihlásí na češtinu pro cizince. Český jazyk a literatura, 2015, č. • no. 65, s. • p. 185-189. ISSN 0009-0786.
 • Boccou Kestřánková M.: Komenského pojetí hry a divadla ve výuce a jeho vliv na metodu jevištního tvaru. Web Revista Linguagem, Educação e Memória [online], 2015, č. • no. 9. ISSN 2237-8332.
 • Boccou Kestřánková M.: FORMATIVNÍ CÍLE METODY JEVIŠTNÍHO TVARU. In Sborník příspěvků z mezinárodní věděcké konference MMK 2015. Hradec Králové, Magnanimitas, 2015, s. • p. 951-957. ISBN 978-80-87952-12-2.
 • Hudousková A., Boccou Kestřánková M., Hajíčková Z., Starý Kořánová I.: Ústní a písemné vyjadřování pro pokročilé (čeština pro cizince). Praha, FF UK, 2015. 145 s. • p.
 • Boccou Kestřánková M.: Jedna z možností kvalitativního hodnocení. In Práce s chybou ve výuce cizích jazyků (včetně češtiny pro cizince) Sborník z mezinárodní konference. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, 2014, s. • p. 6-10. ISBN 978-80-87238-10-3.
 • Boccou Kestřánková M.: Metoda jevištního tvaru v kontextu vybraných lingvodidaktických metod. In Materiály ze VII. mezinárodního sympozia o češtině jako cizím jazyku. Praha, Univerzita Karlova v Praze, 2014, s. • p. 199-206. ISBN 978-80-7308-525-4.
 • Boccou Kestřánková M.: K vybraným parametrům rozvoje gramatické roviny prostřednictvím metody jevištního tvaru. Nová Čeština doma & ve světě, 2014, č. • no. 1, s. • p. 61-72. ISSN 1805-367X.
 • Boccou Kestřánková M.: K vybraným parametrům rozvoje zvukové roviny prostřednictvím metody jevištního tvaru. In Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké kenference MMK 2014. Hradec Králové, MAGNANIMITAS Assn., 2014, s. • p. 1833-1840. ISBN 978-80-87952-07-8.
 • Boccou Kestřánková M., Hlínová K., Pečený P., Štěpánková D.: Čeština pro cizince úroveň B2 - cvičebnice. Brno, Albatros media a.s., 2013. 258 s. • p. ISBN 978-80-266-0178-4.
 • Hudousková A., Boccou Kestřánková M., Hůlková Nývltová D., Pečený P., Švrčinová M.: Připravujeme se k certifikované zkoušce z češtiny úroveň B1 (CCE-B1). Praha, Karolinum, 2013. 130 s. • p. ISBN 978-80-246-2066-4.
 • Boccou Kestřánková M., Upton K., Pečený P., Štěpánková D.: Čeština pro cizince úroveň B2 - učebnice. Brno, Albatros media a.s., 2013. 478 s. • p. ISBN 978-80-266-0178-4.
 • Boccou Kestřánková M.: Jeden z vybraných aspektů při tvorbě učebnice pro vybranou jazykovou úroveň podle SERR. In Výuka a testování cizích jazyků v kontextu Společného evropského referenčního rámce (SERR). Poděbrady, UJOP UK, 2012, s. • p. 37-40. ISBN 978-80-87238-08-0.
 • Boccou Kestřánková M.: Jevištní tvar jako řešení jednoho lingvodidaktického problému ve 21. století. In Čeština jako cizí jazyk VI., Materiály z VI. mezinárodního sympozia o češtině v zahraničí. Praha, Univerzita Karlova v Praze 2012, 2012, s. • p. 167-174. ISBN 978-80-7308-440-0.
 • Kestřánková M.: Dialogy k výuce češtiny pro cizince. Praha, Karolinim, 2011. 50 s. • p. ISBN 978-80-246-1969-9.
 • Kestřánková M., Cvejnová J., Honzáková P., Hůlková Nývltová D., Málková P., Vlasáková K., Christou A., Chvojková P., Slezáková M., Němcová R.: Připravte se s námi na zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR. Praha, Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení, a zařízení pro další vzdělávání pedago..., 2011. 140 s. • p. ISBN 978-80-86856-71-1.
 • Kestřánková M., Šnaidaufová G., Kopicová K.: Čeština pro cizince B1 - cvičebnice. Brno, Computer press, 2010. 199 s. • p. ISBN 978-80-251-3345-3.
 • Kestřánková M.: Metoda jevištního tvaru. In Hlínová K.: Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2010. Praha, Akropolis, 2010, s. • p. 87-94. ISBN 978-80-87481-25-7.
 • Kestřánková M., Šnaidaufová G., Kopicová K.: Čeština pro cizince úroveň B1 - učebnice. Brno, Computer press, 2010. 450 s. • p. ISBN 978-80-251-3007-0.
Vedení závěrečných prací

 
Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > Marie Boccou Kestřánková