Přijíždějící studenti

Kurzy jsou určeny pro zahraniční studenty FF UK, kteří studují v rámci meziuniverzitních a mezivládních programů, Erasmus+, Visegrad, CEEPUS atd.

Kurzy jsou určeny pro mírně pokročilé až pokročilé studenty. (Výuka začátečníků probíhá v ÚČJTK, informace na Zahraničním oddělení, paní Mgr. Renata Jamin: renata.jamin@ff.cuni.cz nebo paní Mgr. Lenka Kristenová: lenka.kristenova@ff.cuni.cz).

HARMONOGRAM LS 2024 (podrobněji viz níže) 

Rozřazovací test            29. 1. – 7. 2. 2024
Výsledek testu, zařazení do skupiny            9. 2. 2024 (7:00)
Zápis do předmětů v SIS           9. 2. 2024 (7:00) – 1. 3. 2024 (23:59) 
Úvodní konzultace            19.2.2024
Začátek výuky             19.2.2024

 

HARMONOGRAM ZS 2023 (podrobněji viz níže) 

Rozřazovací test  11. 9. – 20. 9. 2023
Výsledek testu, zařazení do skupiny  22. 9. 2023 (7:00)
Zápis do předmětů v SIS 22. 9. 2023 (7:00) – 13. 10. 2023 (23:59)
Úvodní konzultace  2.10.2023
Začátek výuky   2.10.2023

 

KONCEPCE KURZŮ: zde .

PREZENTACE PROGRAMUzde.

ZAŘAZENÍ DO KURZU: Studenti jsou zařazeni do kurzů na základě on-line rozřazovacího testu na platformě Moodle. Pro přístup do Moodle se řiďte manuálemTest je třeba vyplnit vždy pro daný semestr, tedy i v případě, že v kurzech ÚBN pokračujete. Při potížích s přístupem do testu kontaktujte ivana.skenderija@ff.cuni.cz.

OTEVŘENÍ ROZŘAZOVACÍHO TESTU:

  • LS 2023/24: 29.1.2024 (12:00)
  • ZS 2023/24: 11. 9. 2023 (12:00)

DŮLEŽITÉ! Než začnete vyplňovat rozřazovací test, vyplňte tento registrační formulář. Dokud nevyplníte registrační formulář, nebude vám sdělen výsledek vašeho rozřazovacího testu. Budete potřebovat znát formu stipendia (mezivládní, meziuniverzitní). Informaci najdete ve vaší dokumentaci!

  • LS 2024: Výsledek testu a zařazení do skupiny obdržíte v Moodle do pátku 9.2.2024 7:00
  • ZS 2023: Výsledek testu a zařazení do skupiny obdržíte v Moodle do pátku 22.9.2023 7:00

ÚVODNÍ KONZULTACEPokud se potřebujete na cokoliv k výuce zeptat, budeme vám k dispozici v

  • LS 2023/24: pondělí 19. 2. 2024 TBS (Na Příkopě 29, kancelář č. 208, 2. patro)
  • ZS 2023/24: pondělí 2. 10. 2023 12:30-14:00. (Mgr. Antoni Ludwicki, tajemník ÚBN, Na Příkopě 29, kancelář č. 208, 2. patro).

ZAČÁTEK KURZŮ: Všechny kurzy pro zahraniční studenty začínají v týdnu od pondělí 19. 2. 2024 v LS 2023/24 a od pondělí 2. 10. 2023 v ZS 2023/24. 

  • ROZVRH pro LS 2023/24 najdete zde.
  • ROZVRH pro ZS 2023/24 najdete zde

O tom, co vás při studiu bohemistiky na FF UK v Praze čeká, se nejlépe dozvíte od jiných studentů, kteří už tuto zkušenost mají. Vlatka Daněk pocházející z chorvatského Daruvaru pro vás sepsala Malého průvodce, jak přežít ÚBN a vytěžit z něj (a Prahy) co nejvíce. Určitě odpoví na mnohé otázky, které si před příjezdem do Prahy kladete, a dozajista vás také pobaví. 

Malý průvodce, jak přežít ÚBN a vytěžit z něj (a Prahy) co nejvíce 

Úvod > Kurzy > Kurzy češtiny > Přijíždějící studenti