Bakalářská závěrečná zkouška

Bakalářská závěrečná zkouška se skládá z 3 částí: Klauzurní práce, bakalářská závěrečná zkouška, obhajoba bakalářské práce. Ke všem částem BZK se musíte v SIS přihlásit. Informace k přihlašování naleznete zde.

Aktuální harmonogram
Klauzurní práce
Bakalářská zkouška
Texty na bakalářskou zkoušku
Seznam prostudované literatury pro bakalářskou zkoušku
Seznam témat české literatury a kultury 19. a 20. století
Obhajoba bakalářské práce
Kritéria pro posuzování bakalářských prací

 

Úvod > Studium > Bakalářské studium > Bohemistika pro cizince > Bakalářská závěrečná zkouška