Jiné domácí granty

   Jiné domácí granty

Název grantu  Řešitelé grantu  Doba trvání grantu 
Stipendium v rámci rozvojového projektu UK Rozvoj doktorských studijních programů a podpora kvalitních post-doktorandů na UK (CSM31) Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. 2013
Grant MK ČR: Korespondence Boženy Němcové – shromáždění a analýza (DA01P01OUK023) doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D. 2001–2003
Grant Vzdělávací nadace Jana Husa: Zavedení šesti předmětů do nového studijního programu Čeština v komunikaci neslyšících prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. 1999–2001
Úvod > Věda a výzkum > Granty a projekty > Jiné domácí granty