3. ročník Bc. studia

ROZVRH 3. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA
ZIMNÍ SEMESTR 2023/2024

7.30–9.00 9.10–10.40 10.50–12.20 12.30–14.00 14.10–15.40 15.50–17.20 17.30–19.00 19.10–20.40
7.30–8.15 8.15–9.00 9.10–9.55 9.55–10.40 10.50–11.35 11.35–12.20 12.30–13.15 13.15–14.00 14.10–14.55 14.55–15.40 15.50–16.35 16.35–17.20 17.30–18.15 18.15–19.00 19.10–19.55 19.55–20.40
PO ČZJ V (0/2) Mgr. Fritz č. 422B Doplňková čeština V (0/2) Mgr. Vinš č. 422A Překladatelská propedeutika (0/2) Mgr. Herčíková č. 422B *PVS/VS Problematika hluchoty: Aktuální otázky (0/2) Mgr. Nováková, ONLINE
ČZJ pro tlumočníky V (0/2) Mgr. Nováková č. 20
 ÚT Konverzace v ČZJ V pro tlumočníky (0/2) Wirth č. 20 Konverzace v ČZJ V (0/2) Wirth č. 20 **Bakalářský seminář (0/2) doc. Vaňková č. 21 Vzdělávání jako systém: Obecná didaktika a metodika (0/4) dr. Hudáková č. 422B
PVS/VS Zdraví a nemoc v perspektivě etnolingvistiky (0/2) doc. Vaňková, č. 21
ST Doplňková čeština V (0/2) Mgr. Vinš č. 422A *PVS/VS Úvod do romistiky a romštiny (0/2) Bc. Mižigár, ONLINE
ČT ČZJ V (0/2) Mgr. Fritz č. 422B Základy teorie překladu (2/0) dr. Mráček H206
ČZJ pro tlumočníky V (0/2) Mgr. Nováková č. 20

* Začátek online semináře je 18:00.

** Kurz je určen pouze pro studenty se zadanou bakalářskou prací (viz informace u předmětu v SIS). Kurz je vypisován každý semestr akademického roku..

Povinně volitelné a volitelné předměty

  • Nabídka garantovaných PVS/VS je zveřejněna v SIS. Sledujte vstupní požadavky a poznámky k zápisu.
  • Studenti UK mohou navštěvovat jakýkoli předmět v rámci UK (pokud plní vstupní podmínky a předmět má dostatečnou kapacitu). Studentům ÚBN speciálně doporučujeme kurzy garantované Ústavem českého jazyka a teorie komunikace FF UK, Ústavem translatologie FF UK a Ústavem obecné lingvistiky FF UK. Tyto kurzy jsou pro studenty ÚBN vedeny jako volitelné. V případě, že byste je chtěli mít jako povinně volitelné, kontaktujte prosím Mgr. Bělehrádkovou.
Úvod > Studium > Rozvrh > Komunikace neslyšících > 3. ročník Bc. studia