Jan Huleja

PhDr. Jan Huleja, Ph.D.

Funkce
  • Rozvrhy (Agenda) - Ústav bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících
Konzultační hodiny
  • čtvrtek 12:30 - 13:30, NP223, Na Příkopě 584/29, Praha 1
Adresa

Ústav bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících
Na Příkopě 29
Místnost č. NP223

 

Rozvrh

Publikace

  • Vaňková I., Huleja J.: Domov v konceptualizaci českých vysokoškolských studentů (K empirickému výzkumu). In Bielińska-Gardziel I., Brzozowska M., Żywicka B.: Nazwy wartości w językach europejskich. Raport z badań ankietowych. Przemyśl, Wydawnictwo Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, 2017, s. • p. 33-45. ISBN 978-83-62116-13-3.
  • Huleja J.: Josef Čapek a jeho cesta na okraj umění. In Medium et scopus : Jazyky literatury v edukaci a komunikaci. Praha, Univerzita Karlova v Praze - Nakladatelství Karolinum, 2013, s. • p. 79-88. ISBN 978-80-246-2503-4.
  • Huleja J.: Přerámcování Řecka v českých psaných mainstreamových médiích. Lidé města / Urban People, 2013, č. • no. 15, s. • p. 65-86. ISSN 1212-8112.
  • Huleja J.: Interpretace mediálních textů prostřednictvím teorie rámců. Didaktické studie, 2011, č. • no. 3, s. • p. 87-94. ISSN 1804-1221.
  • Huleja J.: Rámcování: klíčový pojem kognitivní lingvistiky a hledání jeho místa v mediální výchově. In Paradigma současného vzdělávání v pedagogickém výzkumu, sborník 7. doktorské konfernce. Praha, PedF UK, 2011, s. • p. 81-88. ISBN 978-80-7290-521-8.
  • Huleja J.: Recenze: George Lakoff: The Political Mind: Why You Can''t Understand 21st-Century American Politics with an 18th-Century Brain. Slovo a Slovesnost, 2011, č. • no. 71, s. • p. 235-238. ISSN 0037-7031.
Vedení závěrečných prací

 
Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > Jan Huleja