Přípravný kurz

Přípravný kurz pro uchazeče, jejichž primárním komunikačním prostředkem je český znakový jazyk/znakový jazyk bude probíhat formou individuálních konzultací v průběhu dubna-května 2023. Prosíme zájemce, aby kontaktovali Mgr. Radku Novákovou: radka.novakova@ff.cuni.cz 

Kurz pro uchazeče, jejich primárním komunikačním prostředkem je český jazyk nebude realizován. Pokud potřebujete konzultaci, kontaktujte Mgr. Lenku Okrouhlíkovou, Ph.D.: lenka.okrouhlikova@ff.cuni.cz