Počty přihlášených a přijatých studentů

Podrobnější grafy s informacemi o počtech přijatých naleznete zde.

Úvod > Uchazeč > Navazující magisterské studium > Komunikace neslyšících > Počty přihlášených a přijatých studentů