Jiné zahraniční granty

  Jiné zahraniční granty

 Název grantu Řešitelé grantu Doba trvání grantu
De-Sign Bilingual. Developing & Documenting. Sign Bilingual Practice in Shools (č. OEAD: 2014-1-AT01-KA201-000891) hlavní řešitelka: dr. Verena Krausnecker (Universität Wien) 

respondentka-expertka za ČR: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.

2014–2016
Sign Language Typology hlavní řešitelka: prof. Ulrike Zeshan ( University of Central Lancashire ) 

garantka za ČR: PhDr. Klára Richterová

2011–2014
Publikační grant Higher Education Support Program – výstup: Hrbáček, J.: Úvod do studia jazyka prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. 1998–1999
Publikační grant Higher Education Support Program – výstup: Macurová, A. a kol.: Umíme číst a psát  česky prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. 1998–1999
Grant Higher Education Support Program – Čeština v komunikaci neslyšících. Zřízení studijního oboru a mezioborového doplňku na FF UK prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. 1997–1999
Publikační grant Higher Education Support Program – výstup: Strnadová, V.: Hluchota a jazyková komunikace prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. 1997–1998
Úvod > Věda a výzkum > Granty a projekty > Jiné zahraniční granty