Půjčování záznamové techniky a ateliéru

Studenti a pedagogové ÚBN si mohou v současné době půjčovat následující techniku:

technika počet kusů
Digitální kamera PANASONIC XC-X920 3
Digitální videokamera SONY DCR-HC51E 1
Fotoaparát Sony Cyber – shot DSC – HX200V 1
Fotoaparát Nikon Coolpix P510 1
Fotoaparát Canon Powershot A3100 1
Stativy 5

Pravidla půjčování záznamové techniky

Každý student nebo pedagog, který chce využívat záznamovou techniku ÚBN, je povinen svým podpisem stvrdit, že se seznámil s následujícími pravidly:

  1. Technické vybavení ÚBN spravuje Mgr. Lucie Sedláčková Půlpánová. Všechny výpůjčky i vrácení techniky je nutno s Lucií Sedláčkové Půlpánové řešit osobně.
  2. Technika se půjčuje pouze pro studijní, vědecké nebo výzkumné účely.
  3. Maximální délka výpůjčky jsou 7 dny.
  4. Všechny výpůjčky jsou zaznamenávány do Knihy výpůjček. Ta ke každé výpůjčce obsahuje tyto informace: jméno vypůjčitele; datum výpůjčky; důvod výpůjčky; předpokládané datum vrácení. Každý vypůjčitel podpisem stvrdí, že půjčovaná technika je zcela v pořádku a obsahuje vše, co obsahovat má, a že se seznámil s návodem k použití půjčované techniky.
  5. Techniku je nutné vracet v původním (bezvadném) stavu. Přístroje musejí být plně nabité a s vymazanými záznamy.
  6. Jakékoli poškození techniky je nutné neprodleně nahlásit Lucii Sedláčkové Půlpánové. V případě poškození je vypůjčitel povinen neprodleně uhradit opravu. V případě ztráty nebo neopravitelné závady je vypůjčitel povinen neprodleně uhradit celkovou pořizovací cenu přístroje, jeho ztracené nebo poškozené části nebo příslušenství.
  7. Půjčení techniky lze rezervovat předem, a to zasláním e-mailu Mgr. Lucii Sedláčkové Půlpánové ve formátu: název přístroje, jméno zájemce o půjčku, datum půjčení (příp. přibližná hodina půjčení) a datum vrácení (příp. přibližná hodina vrácení). V případě shodných rezervací rozhoduje datum a čas přijetí e-mailu. Přednost má dříve přijatá rezervace.
  8. V případě jakéhokoli porušení těchto pravidel nebude dotyčné osobě technika již dále půjčována.
  9. Práce se záznamovou technikou, která je v ateliéru, musí být schválena od Mgr. Lenky Okrouhlíkové, Ph.D.

Pravidla půjčování ateliéru

Pokud potřebujete využít ústavní ateliér, kontaktujte Mgr. Bělehrádkovou emailem a uveďte požadovaný den, čas a délku vypůjčení. V případě volné místnosti bude Vaší žádosti vyhověno.

Úvod > Studium > Další informace > Půjčování záznamové techniky a ateliéru