PRVOUK

Vnitřní výzkumný záměr FF UK: PRVOUK – Program rozvoje vědních oblastí Univerzity Karlovy

Programy rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK) slouží od roku 2012 k institucionální podpoře rozvoje vědy na UK. Byly připraveny v souladu s Dlouhodobým záměrem UK na roky 2011–2015 a představují reakci na změny podmínek institucionálního financování vědy a výzkumu v České republice. Financovány jsou z prostředků, které stát poskytuje univerzitě jako institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace.

PRVOUK č. 10: Lingvistika – Jazyk v komunikaci neslyšících: český znakový jazyk

hlavní řešitelka: prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

doba trvání grantu: 2012–2016