2. ročník Bc. studia

ROZVRH 2. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA
ZIM
NÍ SEMESTR 2023/2024

7.30–9.00 9.10–10.40 10.50–12.20 12.30–14.00 14.10–15.40 15.50–17.20 17.30–19.00 19.10–20.40
7.30–8.15 8.15–9.00 9.10–9.55 9.55–10.40 10.50–11.35 11.35–12.20 12.30–13.15 13.15–14.00 14.10–14.55 14.55–15.40 15.50–16.35 16.35–17.20 17.30–18.15 18.15–19.00 19.10–19.55 19.55–20.40
PO ČZJ pro tlumočníky III (0/2) Mgr. Fritz č. 422B Základy teorie tlumočení (2/0) prof. Čeňková č. H206 *PVS/VS Problematika hluchoty: Aktuální otázky (0/2) Mgr. Nováková, ONLINE
ÚT Fonetika a fonologie znakových jazyků (1/1) dr. Okrouhlíková č. 423 Lexikologie znakových jazyků (1/1) dr. Okrouhlíková č. 422B ČZJ III (0/2) Mgr. Sedláčková Půlpánová č. 422B
ST PVS/VS Konverzace v ČZJ III pro tlumočníky (0/2) Wirth č. 422B Tlumočnická propedeutika (0/2) Mgr. Stará 422B Komunikační systémy neslyšících a AAK (0/2) dr. Homolková č. 422B *PVS/VS Úvod do romistiky a romštiny (0/2) Bc. Mižigár, ONLINE
PVS/VS Konverzace v ČZJ III (0/2) Wirth č. 422B
ČT ČZJ pro tlumočníky III (0/2) Mgr. Fritz č. 422B ČZJ III (0/2) Mgr. Sedláčková Půlpánová č. 423 Gramatika znakových jazyků (1/1) Mgr. Nováková č. 423 Osvojování a vývoj prvního jazyka, jazykové poruchy (2/0) doc. Saicová Římalová č. 423

* Začátek online semináře je 18:00.

Jazykový modulPodmínkou pro zapsání do předmětů specializačního modulu Tlumočení a překlad: čestina – český znakový jazyk (modul 6) je docházka do předmětů jazykového modulu Český znakový jazyk pro tlumočníky (modul 3), konkr. v ZS 2. ročníku se jedná o předmět Český znakový jazyk pro tlumočníky III (ACN102000). V případě volné kapacity mohou tento předmět navštěvovat i studenti, kteří nejsou zapsáni do předmětů specializačního modulu Tlumočení a překlad: čestina – český znakový jazyk (modul 6). O tom, kdo se může na základě svých kompetencí v ČZJ zapsat do předmětu Český znakový jazyk pro tlumočníky III (ACN102000), budou studenti informováni během září 2022.

Specializační modulKaždý student samostatného studia studijného programu Jazyky a komunikace neslyšících si musí v ZS 2. ročníku svého studia povinně vybrat jeden specializační modul (z modulů 4, 5 a 6), tzn. zapsat se do předmětů „svého vybraného mudulu” (a v dalších semestrech absolvovat všechny předměty „svého modulu”; vždy mají kód ACN1…). Předměty dalších dvou specializačních modulů si může každý student zapisovat jako povinně volitelné (s kódem ACN3…) – splňuje-li vstupní podmínky pro zápis do konkrétního předmětu. Studenti sdruženého studia tohoto studijního programu si mohou obdobně jako povinně volitelné (s kódem ACN3…) zapisovat předměty všech tří specializačních modulů.

Povinně volitelné a volitelné předměty

  • Nabídka garantovaných PVS/VS je zveřejněna v SIS. Sledujte vstupní požadavky a poznámky k zápisu.
  • Studenti UK mohou navštěvovat jakýkoli předmět v rámci UK (pokud plní vstupní podmínky a předmět má dostatečnou kapacitu). Studentům ÚBN speciálně doporučujeme kurzy garantované Ústavem českého jazyka a teorie komunikace FF UK, Ústavem translatologie FF UK a Ústavem obecné lingvistiky FF UK. Tyto kurzy jsou pro studenty ÚbN vedeny jako volitelné. V případě, že byste je chtěli mít jako povinně volitelné, kontaktujte prosím Mgr. Bělehrádkovou.
Úvod > Studium > Rozvrh > Komunikace neslyšících > 2. ročník Bc. studia