1. ročník Bc. studia

ROZVRH 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA
ZIMNÍ SEMESTR 2023/2024

 7.30–9.00 9.10–10.40 10.50–12.20 12.30–14.00 14.10–15.40 15.50–17.20 17.30–19.00 19.10–20.40
 7.30–8.15 8.15–9.00 9.10–9.55 9.55–10.40 10.50–11.35  11.35–12.20 12.30–13.15 13.15–14.00 14.10–14.55 14.55–15.40 15.50–16.35 16.35–17.20 17.30–18.15 18.15–19.00 19.10–19.55 19.55–20.40
PO *PVS/VS Problematika hluchoty: Aktuální otázky (0/2) Mgr. Nováková, ONLINE
ÚT PVS/VS Cvičení z ČZJ IA (0/2)  J. Wirth č. 20 ČZJ IA (0/2) Mgr. Sedláčková Půlpánová č. 422B ČZJ IB (0/2) Mgr. Sedláčková Půlpánová č. 422B Sluch a hluchota (1/1) dr. Okrouhlíková č. 423
ST PVS/VS Cvičení z ČZJ IB (0/2)  J. Wirth č. 422B Úvod do lingvistiky (2/0) kol. ÚLING č. 131 Vzdělávání a neslyšící 1 (1/1) dr. Homolková č. 423 Bohemistická propedeutika 1 (1/1) Mgr. Vinš č. 423 *PVS/VS Úvod do romistiky a romštiny (0/2) Bc. Mižigár, ONLINE
ČT ČZJ IA (0/2) Mgr. Sedláčková Půlpánová č. 422B ČZJ IB (0/2) Mgr. Sedláčková Půlpánová č. 422B Úvod do lingvistiky znakových jazyků (1/2) prof. Macurová č. 423

* Začátek online semináře je 18:00.

Povinně volitelné a volitelné předměty

  • Nabídka garantovaných PVS/VS je zveřejněna v SIS. Sledujte vstupní požadavky a poznámky k zápisu.
  • Studenti UK mohou navštěvovat jakýkoli předmět v rámci UK (pokud plní vstupní podmínky a předmět má dostatečnou kapacitu). Studentům ÚBN speciálně doporučujeme kurzy garantované Ústavem českého jazyka a teorie komunikace FF UK, Ústavem translatologie FF UK a Ústavem obecné lingvistiky FF UK. Tyto kurzy jsou pro studenty ÚBN vedeny jako volitelné. V případě, že byste je chtěli mít jako povinně volitelné, kontaktujte prosím Mgr. Bělehrádkovou.
Úvod > Studium > Rozvrh > Komunikace neslyšících > 1. ročník Bc. studia