Modelové testy

Přijímací zkouška na bakalářské studium oboru Jazyky a komunikace neslyšících je jednokolová písemná.

a) Modelové testy

  • pro uchazeče bez modifikace přijímacího řízení – doba trvání: 90 minut
  • pro uchazeče se sluchovým postižením s modifikací přijímacího řízení, jejichž primárním komunikačním prostředkem je český jazyk/mluvený jazyk – doba trvání: 120 minut, organizační pokyny v mluvené češtině jsou simultánně přepisovány do psané češtiny
  1. orientace v otázkách hluchoty, znalosti o komunitě českých neslyšících (i na základě prostudované odborné literatury) (max. 20 bodů)
  2. rozumové předpoklady ke studiu, ověřované též v souvislosti s operativními dovednostmi v češtině, základními obecnými poznatky o komunikaci a o jazycích a důkladnými poznatky o češtině (v rozsahu středoškolské látky) (max. 60 bodů)
  3. orientace v anglicky psaném odborném textu (max. 20 bodů)

b) Modelové testy

  • pro uchazeče se sluchovým postižením s modifikací přijímacího řízení, jejichž primárním komunikačním prostředkem je český znakový jazyk/znakový jazyk – doba trvání 120 minut, organizační pokyny v mluvené češtině simultánně tlumočeny do českého znakového jazyka
  1. orientace v otázkách hluchoty, znalosti o komunitě českých neslyšících (i na základě prostudované odborné literatury) (max. 20 bodů) – přeloženo do českého znakového jazyka
  2. rozumové předpoklady ke studiu, ověřované též v souvislosti s operativními dovednostmi v češtině, základními obecnými poznatky o komunikaci a o jazycích a důkladnými poznatky o češtině (v rozsahu středoškolské látky) (max. 60 bodů) – částečně přeloženo do českého znakového jazyka
  3. orientace v česky psaném odborném textu (max. 20 bodů) – odborný text v psané češtině, testové otázky přeloženy do českého znakového jazyka

 

Uchazeči s jinými speciálními vzdělávacími potřebami: individuálně dle svých specifických potřeb (viz obecné pokyny k modifikaci přijímacího řízení na FF UK).