Lucie Sedláčková Půlpánová

Mgr. Lucie Sedláčková Půlpánová

Konzultační hodiny
 • ÚTERÝ 14:00 - 15:00, dle domluvy on- line
Adresa

Ústav bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 20

 

Odborný životopis

 

Vzdělání, odborné a profesní aktivity

 • 2004–2008 – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze – obor „Čeština v komunikaci neslyšících“, navazující magisterské studium
 • 2000–2004 – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze – obor „Čeština v komunikaci neslyšících“, bakalářské studium

Další specializace, rekvalifikace

 • Certifikát o absolvování projektu „Vyškolení neslyšících lektorů českého znakového jazyka“ podpořeném prostředky operačního programu Praha – Adaptabilita)
  • 19. 2. 2010 Nizozemí, Utrecht
  • 14. 11. 2009 Anglie, Bristol

Odborná praxe

 • 2016-2019 – Česká unie neslyšících – šéfredaktorka a vedení časopisu Unie, tvorba překladových videí ke článkům
 • 2011-2014 – Teologická fakulta, JČU – tlumočník, překladatel vybraných biblických textů
 • 2010-2011 – Pevnost – České centrum znakového jazyka, o.s. – lektorka
 • 2009-2011 – Pevnost – České centrum znakového jazyka, o.s. – kurz
 • 2009 – Mezinárodní znakový systém
 • 2008-2009 – Česká komora tlumočníku českého znakového jazyka – koordinátorka projektu, tlumočník, překladatel, tvorba Překladového slovníku základní skautské terminologie
 • 2005-2006 – Česká unie neslyšících – koordinátorka projektu a překladatelka knihy Dívej se, povídám
 • 9/2004-12/2004 – Deaf Studies, Bristol – studijní pobyt
 • 3/2004-6/2004 – Základní škola pro sluchově postižené, Radlice – vychovatelka
 • 9/2003-1/2004 – Střední pedagogická škola pro sluchově postižené – učitelka literárního semináře
 • 2001-2003 – Česká unie neslyšících – redaktorka

Publikační činnost

 • PETRÁŇOVÁ Romana a SEDLÁČKOVÁ PŮLPÁNOVÁ Lucie. Překlad bible do českého znakového jazyka. In: Horizonty kognitivně-kulturní lingvistiky: Schémata a stereotypy v mluvených a znakových jazycích. Praha: FF UK, 2017. Str. 287. ISBN 978-80-7308-727-2.
 • SEDLÁČKOVÁ PŮLPÁNOVÁ Lucie. Bůh je nahoře, protože je dobrý. In: Horizonty kognitivně-kulturní lingvistiky: Schémata a stereotypy v mluvených a znakových jazycích. Praha: FF UK, 2017. Str. 287. ISBN 978-80-7308-727-2
 • PŮLPÁNOVÁ Lucie a et. Dívej se povídám. Praha: ČUN, 2006

 

Články

 • Zamyšlení nad kulturní menšinou neslyšících inspirované Paddym Laddym. In: Unie, roč. 2005. Praha: ČUN.
 • S ohledem na český znakový jazyk bylo třeba upravit průběh mše. In: Unie č. 1-2/2017, str. 18-23. Praha: ČUN.
 • Jak se zkoumá český znakový jazyk , In: Unie č. 3-4/2017, str. 20-22. Praha: ČUN.
 • Vodníkova pohádka aneb jak se točila s neslyšícími herci. In: Unie č. 1-2/2019, str. 24-27. Praha: ČUN.

Jazykové znalosti

 • Anglický jazyk: mírně pokročilá
 • Americký znakový jazyk: začátečník
 • Britský znakový jazyk: začátečník
 • Mezinárodní znakový systém: začátečník

 

Rozvrh
Publikace

 • Vaňková I., Vodrážková V., Moudrá A., Pokorná K., Bendíková B., Zbořilová R., Gardelková B., Nakaya T., Petráňová R., Sedláčková Půlpánová L., Macurová A., Hynková Dingová N., Šťastná L., Okrouhlíková L.: Horizonty kognitivně-kulturní lingvistiky : Schémata a stereotypy v mluvených a znakových jazycích. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2017. 287 s. • p. ISBN 978-80-7308-727-2.
Vedení závěrečných prací

 
Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > Lucie Sedláčková Půlpánová