Informace o přijímacím řízení

Souhrnné informace o přijímacích zkouškách na webu FF UK v Praze zde.
Studijní program: Jazyky a komunikace neslyšících
Řádný termín: 1. – 14. 6. 2024
Náhradní termín: 17. – 21. 6. 2024

Jednokolová písemná přijímací zkouška

popis přijímací zkoušky:

písemná zkouška (doba trvání: 90 minut)

  1. orientace v otázkách hluchoty, znalosti o komunitě českých neslyšících (i na základě prostudované odborné literatury) (max. 20 bodů)
  2. rozumové předpoklady ke studiu, ověřované též v souvislosti s operativními dovednostmi v češtině, základními obecnými poznatky o komunikaci a o jazycích a důkladnými poznatky o češtině (v rozsahu středoškolské látky) (max. 60 bodů)
  3. orientace v anglicky psaném odborném textu (max. 20 bodů)

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami mohou požádat o modifikaci přijímacího řízení:

 

a) Uchazeči se sluchovým postižením, jejichž primárním komunikačním prostředkem je český jazyk/mluvený jazyk, mohou požádat o modifikaci přijímací zkoušky a budou skládat modifikovanou přijímací zkoušku se simultánním přepisem mluvené češtiny do češtiny psané:

písemná zkouška (doba trvání: 120 minut) – organizační pokyny v mluvené češtině simultánně přepisovány do psané češtiny

  1. orientace v otázkách hluchoty, znalosti o komunitě českých neslyšících (i na základě prostudované odborné literatury) (max. 20 bodů)
  2. rozumové předpoklady ke studiu, ověřované též v souvislosti s operativními dovednostmi v češtině, základními obecnými poznatky o komunikaci a o jazycích a důkladnými poznatky o češtině (v rozsahu středoškolské látky) (max. 60 bodů)
  3. orientace v anglicky psaném odborném textu (max. 20 bodů)

b) Uchazeči se sluchovým postižením, jejichž primárním komunikačním prostředkem je český znakový jazyk/znakový jazyk, mohou požádat o modifikaci přijímací zkoušky a budou skládat modifikovanou přijímací zkoušku s tlumočením a překladem do českého znakového jazyka:

písemná zkouška  (doba trvání: 120 minut) – organizační pokyny v mluvené češtině simultánně tlumočeny do českého znakového jazyka

  1. orientace v otázkách hluchoty, znalosti o komunitě českých neslyšících (i na základě prostudované odborné literatury) (max. 20 bodů) – přeloženo do českého znakového jazyka
  2. rozumové předpoklady ke studiu, ověřované též v souvislosti s operativními dovednostmi v češtině, základními obecnými poznatky o komunikaci a o jazycích a důkladnými poznatky o češtině (v rozsahu středoškolské látky) (max. 60 bodů) – částečně přeloženo do českého znakového jazyka
  3. orientace v česky psaném odborném textu (max. 20 bodů) – odborný text v psané češtině, testové otázky přeloženy do českého znakového jazyka

c) Uchazeči s jinými speciálními vzdělávacími potřebami: individuálně dle svých specifických potřeb (viz obecné pokyny k modifikaci přijímacího řízení na FF UK).

další požadavky ke zkoušce: žádné

Všechny otázky v testu jsou koncipovány jako otázky s možností výběru odpovědi z nabídky a), b), c), d), přičemž správná odpověď je vždy pouze jedna.

Modelové testy zde.

Úvod > Uchazeč > Bakalářské studium > Komunikace neslyšících > Informace o přijímacím řízení