Angličtina pro neslyšící a nedoslýchavé studenty

Angličtina pro neslyšící a nedoslýchavé studenty 1-6 

Jedná se o systematický několikasemestrální cyklus kurzů s dotací vždy 4 hodiny týdně, který připravuje student ke složení zkoušky z AJ a jehož koncepce vychází z principů kurzů Jazykového centra FF UK.

  • Do kurzů jsou studenti zařazováni na základě vstupních testů.
  • Výuka probíhá v mluvené češtině/českém znakovém jazyce (ve výuce je přítomný tlumočník čeština/český znakový jazyk) a v psané angličtině.
  • Ukázky sylabů kurzů jsou k nahlédnutí zde

Specifika výuky angličtiny pro neslyšící a nedoslýchavé studenty

Creative Writing (ACN300472)

Kurz kreativního psaní v angličtině je určený výhradně neslyšícím a nedoslýchavým studentům všech fakult Univerzity Karlovy, jejichž kompetence v angličtině odpovídají minimálně úrovni B1 dle CEFR. Kurz si mohou zapsat studenti, kteří úspěšně absolvovali kurz Anglický jazyk pro neslyšící a nedoslýchavé studenty – alespoň úroveň A3, studenti, kteří napíší rozřazovací test na úrovni minimálně B1, nebo studenti, kteří již úspěšně absolovovali zkoušku B2.

Sylabus k nahlédnutí zde.

Akademická angličtina pro neslyšící a nedoslýchavé studenty 1 a 2 (ACN300478, ACN300471)

  • Pro studenty s kompetencemi v angličtině odpovídající úrovni B2 dle CEFR (student úspěšně absolovoval kurz Anglický jazyk pro neslyšící a nedoslýchavé studenty 1–6 nebo složil zkoušku na úrovni B2 nebo napíše vstupní test na úrovni B2).

Sylabus k nahlédnutí zde.

Zkoušky z cizího jazyka v modifikované podobě

  • Každý student je povinen složit zkoušku z cizího jazyka dle specifikace uvedené ve studijním plánu svého oboru.
    (pokud chce student skládat zkoušku na nižší úrovni, musí si podat žádost o snížení náročnosti zkoušky)
  • ÚJKN tyto zkoušky zajišťuje v modifikaci pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé studenty, momentálně v obtížnosti B2.
  • Koncepce zkoušky v modifikované podobě vychází z principů zkoušek realizovaných v Jazykovém centru FF UK.

 

Cizí jazyk – Angličtina – Zkouška B2 (ACN300307)

Zkouška z angličtiny na úrovni B2 dle CEFR v modifikované podobě pro neslyšící a nedoslýchavé studenty.

Bližší informace k modifikované zkoušce z angličtiny (B2) v SISu zde.

Jak postupovat?

Aby neslyšící, nedoslýchavý či ohluchlý student mohl skládat zkoušku z angličtiny v modifikované podobě, je potřeba, aby si podal žádost o možnost vykonávat místo „své zkoušky“ v Jazykovém centru FF UK/na své fakultě (uveďte prosím kód „vaší zkoušky“) zkoušku z anglického jazyka v ÚKJN v modifikované podobě pro neslyšící a nedoslýchavé studenty

Výuka a zkoušky z jiných jazyků

  • Na základě individuální domluvy se snažíme zajišťovat výuku a zkoušky z jiných jazyků, výuku pro nedoslýchavé uživatele mluvených jazyků atd. S dotazy se prosím obracejte na dr. Andreu Hudákovou.

Úvod > Studium > Rozvrh > Komunikace neslyšících > Angličtina pro neslyšící a nedoslýchavé studenty