Andrea Hudousková

Mgr. Andrea Hudousková, Ph.D.

Konzultační hodiny
 • Zkouškové období LS 2023/2024 úterý 21.5.: 9.00-10.00 pátek 7.6.: 14.00-15.00 pátek 14. 6.: 14.00-15.00 pátek 21.6.:14.00-15.00 středa 26.6.:16.00-17.00
Adresa

Ústav bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících
Na Příkopě 29
Místnost č. NP209

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace

 • 2010: FF UP v Olomouci: Ph.D., český jazyk
 • 2003: FF UP v Olomouci: Mgr., česká – francouzská filologie
 • 2003: FF UP v Olomouci: Bc., žurnalistika

Praxe od ukončení VŠ studia

 • 2011–dosud: Ústav bohemistických studií FF UK, lektorka
 • 2008–2012: Výzkumné a testovací centrum ÚJOP UK, tvorba specifikací a testových položek pro CCE–B1
 • 2008–2011: Ústav jazykové a odborné přípravy UK, lektorka
 • 2007–2009: katedra bohemistiky FF UP v Olomouci, externí vyučující (syntax, obecná lingvistika)

Granty

 • 1/2023–12/2023, 4EU+minigrants, Educating heritage language (HL) learners and pupils learning a second language (SL): Differences in approaches 
 • 3/2022– 12/2022, 4EU+minigrants, Educating bilingual children with language attrition and children of foreigners: Differences in approach
 • vnitřní soutěž FF UK (2015): Inovace předmětu „Ústní a písemné vyjadřování“ (FF_15_TO1_054), hlavní řešitelka
 • GAUK č. 508712 (2012–2014): Čeština v afázii: čtyři experimenty, spoluřešitelka

Členství v organizacích a jiné odborné aktivity

 • Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, členka
 • Olinco 2014, Olomouc, recenzentka abstraktů
Publikace

 • Hudousková A.: Slovesná valence v češtině nerodilých mluvčích. Bohemica Olomucensia, 2023, č. • no. 15, s. • p. 26-41. ISSN 1803-876X.
 • Hudousková A.: Příčinné vztahy: gramatický popis, učebnice češtiny pro cizince a možnosti korpusového výzkumu. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia, 2022, č. • no. 175, s. • p. 255-269. ISSN 0137-1150.
 • Hudousková A.: Užití spojkových obsahových vět v češtině nerodilých mluvčích. Nová Čeština doma & ve světě, 2021, č. • no. 2021, s. • p. 50-65. ISSN 1805-367X.
 • Hudousková A.: Reflexive Clitics in Czech. Mnichov, LINCOM GmbH, 2016. 207 s. • p. ISBN 978-3-86288-698-2.
 • Hudousková A.: Rozvoj ústního vyjadřování na úrovni B2. CASALC Review, 2016, č. • no. 2016-2017, s. • p. 6-15. ISSN 1804-9435.
 • Hudousková A.: Cesty k rozvoji ústního vyjadřování na úrovni B2 - skriptum Rozvoj ústního vyjadřování (čeština pro cizince). Nová Čeština doma & ve světě, 2016, č. • no. 2016, s. • p. 31-40. ISSN 1805-367X.
 • Hudousková A., Boccou Kestřánková M., Hajíčková Z., Starý Kořánová I.: Ústní a písemné vyjadřování pro pokročilé (čeština pro cizince). Praha, FF UK, 2015. 145 s. • p.
 • Hudousková A.: Jmenné koncovky v češtině pro cizince - distribuce, frekvence a fonetika. První sonda. In Petkevič V., Adamovičová A., Cvrček V.: Radost z jazyků. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2014, s. • p. 215-230. ISBN 978-80-7422-361-7.
 • Hudousková A.: Od analýzy k syntéze: jak typologie ovlivňuje L2. In Hasil J.: Čeština jako cizí jazyk VII; Materiály ze VII. mezinárodního sympozia o češtině jako cizím jazyku. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014, s. • p. 34-40. ISBN 978-80-7308-525-4.
 • Hudousková A.: Osobní a přivlastňovací zájmena v češtině pro cizince: komplexnost a simplifikace v zrcadle současného úzu. Korpus - gramatika - axiologie, 2014, č. • no. Neuveden, s. • p. 3-15. ISSN 1804-137X.
 • Hudousková A.: Analyticity and Syntheticity: What the Mistakes in DPs of L2 Learners Reveal about the Structure of Chinese and Czech. In Veselovská L., Janebová M.: Nominal Structures: All in Complex DPs. Olomouc, Palacký University, 2014, s. • p. 134-145. ISBN 978-80-244-4088-0.
 • Hudousková A., Flanderková E., Mertins B., Tomšů K.: Hypotéza vymazávání stop a její platnost v češtině u pacientů s Brocovou afázií. Slovo a slovesnost, 2014, č. • no. 75, s. • p. 163-180. ISSN 0037-7031.
 • Hudousková A.: Osobní a přivlastňovací zájmena v češtině pro cizince: komplexnost a simplifikace v zrcadle současného úzu. In Gramatika a korpus 2012. Hradec Králové, Gaudeamus, 2013, s. • p. 1-8. ISBN 978-80-7435-243-0.
 • Hudousková A.: The Corpus CzeSL in the Service of Teaching Czech for Foreigners - Errors in the Use of the Pronoun který. In Gajdošová K., Žáková A.: Slovko 2013 - Natural Language Processing, Corpus Linguistics, E-learning. Lüdenscheid, Německo, RAM-Verlag, 2013, s. • p. 100-107. ISBN 978-3-942303-18-7.
 • Hudousková A., Boccou Kestřánková M., Hůlková Nývltová D., Pečený P., Švrčinová M.: Připravujeme se k certifikované zkoušce z češtiny úroveň B1 (CCE-B1). Praha, Karolinum, 2013. 130 s. • p. ISBN 978-80-246-2066-4.
 • Hudousková A.: How animacy animates grammaticality and L2-acquisition. In Научни трудове. Филология. том 50, кн. 1, сб. В. Plovdiv, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", 2012, s. • p. 443-450. ISBN 0-000-00000-0.
 • Hudousková A.: Reflexivní dekauzativizace sloves implikujících prostředek činnosti. Usta ad Albim Bohemica [online], 2012, č. • no. 12, s. • p. 94-104. ISSN 1213-7618.
 • Hudousková A.: Mediopasivum a kompoziční pojetí agentu. In Gvoždiak V.: Bohemica Olomucensia. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, s. • p. 106-116. ISBN 0-000-00000-0.
 • Hudousková A.: O strukturní deficienci klitiky si (aneb proč není zvratné pasivum se si). In Polách V.: Bohemica Olomucensia. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2010, s. • p. 119-128. ISBN 0-000-00000-0.
Vedení závěrečných prací

 
Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > Andrea Hudousková