Realizace studijního plánu – 3. ročník

Realizace studijního plánu samostatného a sdruženého bakalářského studia oboru Jazyky a komunikace neslyšících v ak. roce 2023/2024

+ za názvem předmětu značí, že předmět je povinný pouze pro studenty jednooborového studia

Změna vyučujících vyhrazena

Kód předmětu Název předmětu Hodinová dotace Kredity Atestace Vyučující Semestr výuky

Povinné předměty

ACN101004 Český znakový jazyk V 0/4 4 Z Mgr. Fritz ZS
ACN102002 Český znakový jazyk pro tlumočníky V 0/4 4 Z Mgr. Nováková ZS
ACN101005 Český znakový jazyk VI 0/4 6 Z + ZK Mgr. Nováková LS
ACN102003 Český znakový jazyk pro tlumočníky VI 0/4 6 Z + ZK Mgr. Fritz LS
Práce s technikou 0/2 3 Z dr. Okrouhlíková LS
ACN105004 Vzdělávání jako systém: Obecná didaktika a metodika 0/4 6 Z dr. Hudáková ZS
ACN106003 Základy teorie překladu 2/0 3 ZK dr. Mraček ZS
ACN106004 Překladatelská propedeutika 0/2 3 Z Mgr. Herčíková ZS
ACN106005 Tlumočnické laboratoře 0/2 3 Z bude upřesněno LS
ACN106006 Praktické tlumočnické a překladatelské situace a dilemata 0/2 3 Z Mgr. Herčíková LS
ACN105005 Jazykové vzdělávání neslyšících 1/1 3 ZK dr. Hudáková LS
ACN105006 Neslyšící a gramotnost 0/2 3 Z dr. Homolková LS
ACN100319 ∗ Bakalářský seminář 0/2 4 Z doc. Vaňková ZS+LS
ACN106007 Tlumočnická a překladatelská praxe 4 týdny 8 Z bude doplněno ZS, LS
ACN105007 Pedagogická praxe 4 týdny 8 Z dr. Hudáková ZS, LS

 

∗ Kurz je určen pouze pro studenty se zadanou bakalářskou prací (viz informace u předmětu v SIS). Kurz bude vypsán také v příštím semestru a také v příštím akademickém roce.

Povinně volitelné a volitelné předměty

  • Doporučujeme Úvod do lingvistiky ALINUVOD1.
  • Nabídka PVS/VS garantovaných ÚBN je zveřejněna v rozvrzích na webu ÚBN a v SIS (předměty mají kód ACN3…). Sledujte vstupní požadavky a poznámky k zápisu. Dále sledujte harmonogram zápisu do SIS na webu ÚBN.
  • Studenti UK mohou navštěvovat jakýkoli předmět v rámci UK (pokud splní vstupní podmínky a předmět má dostatečnou kapacitu). Studentům ÚBN speciálně doporučujeme kurzy garantované Ústavem českého jazyka a teorie komunikace FF UK, Ústavem translatologie FF UK a Ústavem české literatury a komparatistiky FF UK. Tyto kurzy jsou pro studenty ÚBN vedeny jako volitelné. V případě, že byste je chtěli mít jako povinně volitelné, kontaktujte prosím Mgr. Bělehrádkovou.
Úvod > Studium > Bakalářské studium > Jazyky a komunikace neslyšících > Studijní plány > Realizace studijního plánu – 3. ročník