Mgr. Radka Nováková

  Konzultační hodiny
  • po předchozí domluvě
  Adresa

   

  Odborný životopis

   

  Vzdělání, odborné a profesní aktivity

  • 2009: magisterské studium čeština v komunikaci neslyšících, FF UK Praha
  • 2004: bakalářské studium čeština v komunikaci neslyšících, FF UK Praha
  • 2005: studijní pobyt, University of Bristol, Centre for Deaf Studies, Anglie
  • 2000–2001: studijní stáž, Gallaudet University, Washington, DC., USA

  Praxe od ukončení VŠ studia

  • od 2003: UK FF Praha
  • od 2002: Pevnost – České centrum znakového jazyka, o. s.
  • od 2000: Česká televize (moderátorka televizních zpráv v českém znakovém jazyce pro neslyšící (2000–2008), moderátorka Televizního klubu neslyšících (od 2003), editorka Zpráv v českém znakovém jazyce (od 2008)
  • 2002 – 2009: učitelka – Střední zdravotnická škola pro SP, Praha – Radlice

  Členství v organizacích a jiné odborné aktivity

  • členka expertní komise tlumočnické služby v ASNEP
  • místopředsedkyně PEVNOST – České centrum znakového jazyka, o. s.

  Granty

  • 2009–2011 projekt: OPPA (spolufinancován ESF) Vyškolení neslyšících lektorů českého znakového jazyka. Pevnost – České centrum znakového jazyka, Praha.(www.pevnost.com) [lektor, konzultant, autor odborných publikací]
  • 2010 grant FRVŠ „Multimediální cvičebnice pro kurz Český znakový jazyk“ [spoluautor v části o českém znakovém jazyce]
  • 2009 projekt: Nadace Vodafone Česká republika. Moravské varianty znaků českého znakového jazyka. (DVD). Trojrozměr – Brněnské centrum českého znakového jazyka, o. s. Brno. (www.trojrozmer.cz) [konzultant]
  • 2006–2008 projekt: JPD 3 – Vyškolení lektorů a vytvoření výukových materiálů pro tlumočníky znakového jazyka, transliterátory znakované češtiny a vizualizátory mluvené češtiny. Česká komora tlumočníků znakového jazyka, Praha. (www.cktzj.com) [lektor, autor odborných publikací a DVD]
  • 2004–2006 projekt: Sokrates, Grundtvig – G11 – TEACHING SIGN LANGUAGE AND THE CULTURE OF THE DEAF FOR DIFFERENT EDUCATIONAL GROUPS. Pevnost – České centrum znakového jazyka, Praha. (www.slate.diak.fi) [lektor, autor odborných článku, koordinátor projektu za partnerskou organizaci Pevnost]

  Publikační činnost

  Absolventské práce

  • Nepřímé pojmenování v českém znakovém jazyce. Praha: FF UK, 2009. [nepublikovaná diplomová práce]
  • Televizní klub neslyšících“ v kultuře českých neslyšících. Praha: FF UK, 2004. [nepublikovaná bakalářská práce]

  Monografie

  • Tlumočení pro osoby se specifickými jazykovými potřebami. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. [s J. Petříčkovou a P. Vysučkem]

  Multimédia, slovníky, výukové materiály

  • Multimediální cvičebnice pro kurz český znakový jazyk. [DVD]. Praha: FF UK, 2011. [spoluautorka]
  • Neslyšící jako kulturní a jazyková menšina – kultura neslyšících. (DVD) Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.
  • Nepřímá pojmenování v českém znakovém jazyce. (DVD) Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.
  • Tlumočení pro osoby se specifickými jazykovými potřebami. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. [s J. Petříčkovou a P. Vysučkem]
  • Slovosled a střídání rolí v českém znakovém jazyce – praktická cvičení. (DVD) Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. [s L. Šůchovou]
  • Neslyšící tlumočníci v pracovním týmu. (DVD) Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. [s K. Peškovou]
  • Mezinárodní znakový systém a překladový slovník základních frází ČZJ, NZJ, ASL, BSL a PZJ. (DVD) Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.
  • Praktická konverzace v ČZJ I. – vizualizace prostoru a klasifikátory v českém znakovém jazyce. (DVD) Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. [s L. Tikovskou]
  • Praktické cvičení tlumočení do a z ČZJ I. –- číslovky v českém znakovém jazyce. (DVD) Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. [s H. Šebkovou]
  • Slovník český jazyk – český znakový jazyk. Školská jazykovědná terminologie pro 1. a pro 2. stupeň ZŠ
  • (CD-ROM). Praha: FF UK, 2007. [s L. Šůchovou, P. Vysučkem]

  Články

  • Čeští neslyšící v internetových diskusích o kochleárním implantátu: „my“ a „oni“. Jazykovědné aktuality 3–4/2019, s. 64-73. [s A. Macurovou a N. Hynkovou Dingovou]
  • Já, ty v českém znakovém jazyce (cesty k porozumění). Bohemica Olomuciensia 2 – Linguistica. 2011, 3, s. 247–258.
  • Poznáváme český znakový jazyk. Český znakový jazyk v kontaktu. Speciální pedagogika. 2008, 18, s. 278–298. [s A. Macurovou]
  • Školení pro budoucí neslyšící slovenské lektory ZJ. Unie, 2007, 16, č. 7–8, s.18–19. [s M. Najmanovou]
  • Úspěšné zahájení první zkušební třídy v rámci projektu EU. Gong, 2006, 35, č. 1, s. 5.
  • Projekt o výuce znakového jazyka. Gong, 2004, 33, č. 12, s. 10.
  • V rámci studia vzniká slovník. Gong, 2000, 29, č. 1, s. 10.
  • Všichni neslyšící mají právo, aby se jim dostalo vzdělání, a to způsobem, jaký jim vyhovuje. Gong, 1999, 28, č. 5, s. 122.

  Recenze

  • Maturita nenačisto 2007: překlad testových úloh projektu MANA 07 do českého znakového jazyka a odborný dohled při tvorbě videonahrávky – Občanský základ a Matematika. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT, 2007. [revize]
  • Jayzk neslyšících. Co víme, co nevíme a co bychom měli vědět o českém znakovém jazyce. Praha: FF UK, 2005. Interní materiál. [Kuchařová, L. (ed.)]
  • Motejzíková, J. – Nováková, R. : Neslyšící: výukový pořad pro střední školy. INFO-Zpravodaj, 2004, 12, č. 4, s. 20.

  Překlad do českého znakového jazyka/prezentace v českém znakovém jazyce – učebnice

  • Interaktivní učebnice češtiny pro neslyšící v českém znakovém jazyce – předložky (6. pád). [DVD-ROM]. Praha: Pevnost – České centrum znakového jazyka, 2009.
  • Interaktivní učebnice češtiny pro neslyšící v českém znakovém jazyce – předložky (4. pád). [DVD-ROM]. Praha: Pevnost – České centrum znakového jazyka, 2008.
  • Čtení o pravěku a starověku. Praha: SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Výmolova 169, Praha 5 – Jazykové centrum Ulita, 2007. [DVD-ROM]
  • Čeština pro neslyšící – zvýšení kompetence neslyšících ve čtené a psané češtině. Praha: Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 2007. [CD-ROM]
  • Interaktivní učebnice češtiny pro neslyšící v českém znakovém jazyce – předložky (7. pád). [DVD-ROM]. Praha: Pevnost – České centrum znakového jazyka, 2007.
  • Interaktivní učebnice češtiny pro neslyšící v českém znakovém jazyce – předložky (3. pád). [DVD-ROM]. Praha: Pevnost – České centrum znakového jazyka, 2004.

  Jazyková korektura v českém znakovém jazyce

  • DVD Raná komunikace v neslyšící rodině. Praha: Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 2007.
  • Dívej se, povídám… Praha: Česká unie neslyšících, 2006. [DVD-ROM]
  • Slovník znakového jazyka – terminologie z období těhotenství, porodu a péče o novorozence. Praha: Federace rodičů a přátel sluchově postižených, Středisko rané péče Tamtam, 2005. [CD-ROM]

  Rozhlasová vystoupení

  • O Gallaudetově Univerzitě a Deaf Way. In: M. Dámcová – N. Dingová: Slyšitelné ticho. Rádio Classic FM. [rozhlasový cyklus, tento díl odvysílán 19. 6. 2006; R. Nováková host pořadu. Přepis rozhovoru přístupný na www: http://ruce.cz/clanky/556]
  • Jaká je vlastně představa neslyšících o tlumočnických službách. In: M. Dámcová – N. Dingová: Slyšitelné ticho. Rádio Classic FM. [rozhlasový cyklus, tento díl odvysílán 5. 6. 2006; R. Nováková host pořadu. Přepis rozhovoru přístupný na www: http://ruce.cz/clanky/475]
  • Okénko do kultury Neslyšících. In: M. Dámcová – N. Dingová: Slyšitelné ticho. Rádio Classic FM. [rozhlasový cyklus, tento díl odvysílán 19. 5. 2006; R. Nováková host pořadu. Přepis rozhovoru přístupný na www: http://ruce.cz/clanky/279]
  • Praktické schopnosti užití znakového jazyka. In: M. Dámcová – N. Dingová: Slyšitelné ticho. Rádio Classic FM. [rozhlasový cyklus, tento díl odvysílán 28. 4. 2006; R. Nováková host pořadu. Přepis rozhovoru přístupný na www: http://ruce.cz/clanky/236]
  Rozvrh
  Historie vyučovaných předmětů

  Publikace

  • Nováková R., Štádlerová L., Hulešová M.: Jak hodnotit žáky při výuce českého znakového jazyka. In Komorná M.: Výuka českého znakového jazyka pro žáky se sluchovým postižením. 2.část. Metodická podpora pro učitele českého znakového jazyka. Praha, Národní pedagogický institut České republiky, 2022, s. • p. 24-29. ISBN 978-80-7578-089-8.
  • Nováková R., Petráňová R., Štádlerová L., Boccou Kestřánková M., Čiháková M., Hulešová M., Lachmanová D., Schormová J., Šimon V.: Referenční rámec pro znakové jazyky - Opora pro tvorbu referenčních popisů českého znakového jazyka. Praha, Národní pedagogický institut České republiky, 2022. 128 s. • p. ISBN 978-80-7578-101-7.
  • Nováková R., Petráňová R., Štádlerová L., Boccou Kestřánková M., Čiháková M., Hulešová M., Lachmanová D., Schormová J., Šimon V.: Popisy referenčních úrovní A1-B2 pro český znakový jazyk. Praha, Národní pedagogický institut České republiky, 2022. 171 s. • p. ISBN 978-80-7578-102-4.
  • Nováková R., Hynková Dingová N., Macurová A.: K jednomu pragmatickému aspektu komunikace v českém znakovém jazyce. Speciální pedagogika, 2020, č. • no. 30, s. • p. 186-196. ISSN 1211-2720.
  • Nováková R.: CEFR: využití dokumentu při organizaci výuky českého znakového jazyka jako druhého/cizího jazyka u žáků se sluchovým postižením. In Motejzíková J.: Výuka českého znakového jazyka pro žáky se sluchovým postižením. 1.část. Metodická podpora pro učitele. Praha, Národní ústav pro vzdělávání, 2019, s. • p. 15-33. ISBN 978-80-7481-248-4.
  • Macurová A., Nováková R., Hynková Dingová N.: Čeští neslyšící v internetových diskusích o kochleárním implantátu: "my" a "oni". Jazykovědné aktuality, 2019, č. • no. LVI, s. • p. 64-73. ISSN 1212-5326.
  • Nováková R., Štádlerová L.: Způsoby a možnosti testování jazykové úrovně neslyšících žáků a žáků se sluchovým postižením. In Motejzíková J.: Výuka českého znakového jazyka pro žáky se sluchovým postižením. 1.část. Metodická podpora pro učitele. Praha, Národní ústav pro vzdělávání, 2019, s. • p. 61-71. ISBN 978-80-7481-248-4.
  • Macurová A., Nováková R., Petříčková J.: K vyjadřování mnohosti v českém znakovém jazyce. In Jazyky v komunikaci neslyšících: český znakový jazyk a čeština. Praha, Nakladatelství Karolinum, 2018, s. • p. 53-67. ISBN 978-80-246-3412-8.
  • Cícha Hronová A., Hendrychová L., Komorná M., Laco L., Macurová A., Motejzíková J., Nováková R., Okrouhlíková L., Petříčková J., Stará R., Šůchová L., Vaňková I., Zahumenská J., Zbořilová R.: Jazyky v komunikaci neslyšících: český znakový jazyk a čeština. Praha, Karolinum, 2018. 316 s. • p. ISBN 978-80-246-3412-8.
  • Macurová A., Nováková R.: Český znakový jazyk v kontaktu. In Jazyky v komunikaci neslyšících: český znakový jazyk a čeština. Praha, Nakladatelství Karolinum, 2018, s. • p. 127-136. ISBN 978-80-246-3412-8.
  • Richterová K., Macurová A., Nováková R.: Kinship terminology in Czech Sign Language. In Zeshan U., Sagara K.: Semantic Fields in Sign Languages (Colour, Kinship and Quantification). Berlin, De Gruyter Mouton, Ishara Press, 2016, s. • p. 163-207. ISBN 978-1-5015-1148-6.
  • Hudáková A., Nováková R.: Společný evropský referenční rámec pro jazyky a český znakový jazyk. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2016, č. • no. 7, s. • p. 115-125. ISSN 1804-3240.
  • Nováková R.: Já, ty v českém znakovém jazyce (cesty k porozumění). Bohemica Olomucensia, 2011, č. • no. 3, s. • p. 247-258. ISSN 1803-876X.
  Vedení závěrečných prací

   
  Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > Mgr. Radka Nováková