Sekce ÚBN

Vyjádření soustrasti
S hlubokou lítostí oznamujeme, že mezi těmi, jejichž život zasáhla včerejší tragická událost na Filozofické fakultě, byli studenti 1. ročníku oboru Jazyky a komunikace neslyšících. Dovolte, abychom vyjádřili svou soustrast rodinám a přátelům. Žádná slova nemohou zmírnit smutek za těmi, které jsme ztratili. Rádi bychom vyjádřili, že v této těžké chvíli stojíme s vámi.

 

Kontakty pro krizovou pomoc přímo v ČZJ

Kontakty pro krizovou pomoc přímo v českém znakovém jazyce nebo s tlumočením z/do českého znakového jazyka nebo se simultánním přepisem.

Vyjádření rektorky UK a děkanky FF UK ke střelbě na Filozofické fakultě UK (21. 12. 2023, 22:40)

 

Sekce bohemistiky pro cizince

Sekce komunikace neslyšících

Úvod > Sekce ÚBN